آموزش هوشمند سازی ساختمان | اموزش هوشمند سازی ساختمان

 با توجه به گسترش ساختمان های هوشمند در کشور ما و لزوم توجه و استفاده بیشتر از این تکنولوژی جدید در ساختمان های در حال ساخت ، آموزش هوشمند سازی ساختمان (خانه هوشمند) به رشته ای نو و پرکاربرد در صنعت ساختمان تبدیل شده است. در دوره هوشمند سازی ساختمان کارآموزان با نحوه نصب تجهیزات هوشمند آشنا شده ، با پروتکل های سیمی و بی سیم آشنایی کامل پیدا کرده و سخت افزار و نرم افزار آنها را به راحتی راه اندازی می کنند. همچنین بردها و برخی از تجهیزات کاربردی در هوشمند سازی ساختمان را طراحی ، ساخت و به مرحله تولید رسانده و در نهایت نصب و برنامه ریزی های نرم افزاری را به صورت کامل فراخواهند گرفت. این دوره تحت نظر اساتید برتر انستیتو انفورماتیک فنی کار و در کارگاه های مجهز به صورت کاملا تخصصی و کاربردی برگزار می شود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال