آموزش تعمیر برد درب های اتوماتیک | اموزش تعمیر برد درب های اتوماتیک

آموزش تعمیر برد درب های اتوماتیک شامل بردهای جک برقی، کرکره برقی و اپراتور شیشه ای می باشد.با توجه به ساختار الکترونیکی برد های درب های اتوماتیک و گسترش صنعت درب های اتوماتیک نیاز به تعمیرات در آنها امری اجتناب ناپذیر است این تعمیرات می تواند شامل تعمیرات سخت افزار و موتور و یا تعمیرات بردهای فرمان آنها که البته بیشترین خرابی را نیز در بین اجزای یک درب اتوماتیک دارد باشد که آموزشگاه فنی کار برگزاری دوره های عملی تعمیرات برد درب های اتوماتیک این نوید را به کارآموزان خود می دهد که با اعتماد به نفس کامل بتوانند بردهای الکترونیکی مربوط به درب های اتوماتیک را به راحتی تعمیر کنند. 

 

سرفصل آموزشی تعمیرات برد دربهای اتوماتیک


آموزش الکترونیک مقدماتی | Automatic door range

آموزش شناسایی قطعات الکترونیک برد درب های اتوماتیک | Automatic door range

عیب یابی برد کرکره برقی در آموزش تعمیر برد درب های اتوماتیک | Automatic door range

آموزش تعمیر برد کرکره برقی | Electric Shutters Board

عیب یابی برد جک برقی در آموزش تعمیر برد درب های اتوماتیک | Automatic door range

آموزش تعمیر برد جک برقی | Electric jack board

عیب یابی برد اپراتور شیشه ای در آموزش تعمیر برد درب های اتوماتیک | Automatic door range

آموزش تعمیر برد اپراتور شیشه ای | Glass Operator Board

آموزش نحوه لحیم کاری در آموزش تعمیر برد درب های اتوماتیک | Automatic door range

آموزش کار با لوازم اندازه گیری و تنظیم منابع تغذیه | Automatic door range

نحوه تعمیر و تعویض رله ها در آموزش تعمیر برد درب های اتوماتیک | Automatic door range

آموزش تعمیر و عیب یابی مدار آنتن | Antenna Circuit

آموزش تعمیر و عیب یابی مدارAutomatic door range | TIME

آموزش تعمیر و عیب یابی مدار Automatic door range | LERN

آموزش تعمیر و عیب یابی مدار گیرنده | Automatic door range

آموزش تعمیر و عبی یابی مدار فرستنده | Automatic door range

آموزش ساخت مدار یکسو سازآموزش تعمیر و عیب یابی تغذیه بردها | Automatic door range

آموزش عیب یابی و تعویضAutomatic door range | LCD

آموزش تعمیر و عیب یابی ریموت کنترل | remote control

آموزش تعمیرات مدار هوشمند کرکره | Smart Shuttle Circuit

آموزش تعمیرات مدار هوشمند جک برقی | Smart Circuit Jack Electric

آموزش تعمیرات مدار هوشمند اپراتور شیشه ای | Automatic door range

آموزش نحوه ریست کردن بردهای درب اتوماتیک | Automatic door range

آموزش نقشه خوانی بردهاو … | Automatic door range

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال