آموزش تعمیرات قهوه ساز | اموزش تعمیرات قهوه ساز

آموزش تعمیرات قهوه ساز در آموزشگاه فنی کار به  صورت کاملا عملی برگزار می شود. آموزشگاه دارای مجوز رسمی از سازمان فنی حرفه ای کشور می باشد. دوره آموزش تعمیرات قهوه ساز شامل تمامی انواع دستگاه های قهوه ساز ترک ، اسپرسو ، فرانسه و غیره می باشد . کارآموزان پس از آموزش به صورت عملی در پایان دوره گواهینامه آموزشگاه را دریافت خواهند نمود.


سر فصل دوره آموزش تعمیرات قهوه ساز


نصب و تعمیرات انواع دستگاه های قهوه ساز ترک ، اسپرسو و فرانسه | coffee maker

تعمیرات تخصصی انواع دستگاه های خانگی و صنعتی | coffee maker

تست های مدارات فرمان و قدرتراه اندازی اولیه دستگاه و تست های مربوطه | coffee maker

روش های رفع ایرادات انواع دستگاه های یک کاپ تا سه کاپ | coffee maker

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال