آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی | اموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی

آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی شامل تعمیرات قسمت های مکانیکی ماشین ظرفشویی و عیب یابی برد الکترونیک آن می باشد، این حرفه امروزه و با توجه به فراگیر شدن استفاده ماشین ظرفشویی بسیار حائز اهمیت است.در آموزشگاه برق و الکترونیک فنی کار علاوه بر آموزش اصولی و حرفه ای تعمیرات ماشین ظرفشویی توسط اساتید دارای سابقه کار در بازار در پایان دوره هم مدرکی زیر نظر سازمان فنی حرفه ای به کارآموز داده می شود.

 

سرفصل های آموزشی دوره تعمیرات ماشین ظرفشویی

 

آشنایی با انواع ماشین های ظرفشویی موجود در بازار با توجه به نوع و برند | dishwasher

آموزش قظعه شناسی انواع ماشین های ظرفشویی آنالوگ و دیجیتال | dishwasher

آموزش تعمیرات مکانیکی ماشین های ظرفشویی آنالوگ و دیجیتال | dishwasher

آموزش رفع ایراد شستشوی ضعیف در ماشین های ظرفشویی | dishwasher

آموزش تعمیرات مدار چرخش آب | dishwasher

آموزش تعمیرات مدار گرمایش ماشین ظرفشویی | dishwasher

آموزش سرویسکاری انواع ماشین های ظرفشویی | dishwasher

آموزش رفع Error انواع ماشین های ظرفشویی | dishwasher

آموزش تعویض قطعات در تعمیرات مکانیکی ماشین های ظرفشویی | dishwasher

آموزش تعمیرات پمپ و جت پمپ ماشین ظرفشویی | dishwasher

آموزش عیب یابی برد الکتریکی ماشین ظرفشویی | dishwasher

آموزش روش های عیب یابی ماشین ظرفشویی | dishwasher

آموزش عملکرد الکتریکی ماشین ظرفشویی و رفع مشکل | dishwasher

آموزش عملکرد مکانیکی ماشین ظرفشویی و رفع مشکل | dishwasher

آموزش بررسی اجزاء ماشین ظرفشویی و قطعه شناسی | dishwasher

آموزش ترفند برطرف کردن کد های خطا در ماشین های ظرفشویی مختلف موجود در بازار | dishwasher

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال