آموزش الکترونیک بخش اول

توجه: این بخش به طور مختصر به توضیح قطعات الکنرونیکی می پردازد ، در بخش طرز کار قطعات الکترونیکی به توضیح کامل هر یک از این قطعات می پردازیم.
مقاومت : قطعه ای است که جریان نمیتواند به راحتی از آن عبور کند و در دیاگرام الکترونیکی، با شکل های متفاوتی نمایش داده میشود .
فتوسل : یا فتورزیستانس که با تغییر نور محیط مقاومت آن تغییر می کند.
ترمیستور : مقاومتی است که با تغییر درجه حرارت محیط ، مقاومت آن تغییر میکند.
خازن : دوصفحه هادی (رسانا)که توسط عایقی (نارسانا) از هم جدا شده اند و در صورت عبور جریان ، توانایی نگه داری ولتاژ را تا حدی در خود دارند .
واریابل : خازنی است که ظرفیت آن تغییر می کند.
دیود : قطعه ای است که دارای دو ترمینال بوده و جریان را از یک طرف خود عبور می دهد.
Led دیودی است که در اثر عبور جریان خاص از یک سمت آن از خود نور می افشاند .
ترانزسیتور : قطعه ای است برای تقویت جریان با ولتاژ ضعیف و برای کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.
فتوترانزیستور : ترانزیستوری است که در اثر تابش نور به آن بسته به شدت نور جریان را بصورت تقویت شده از خود عبور میدهد.
آی سی : مجموعه ای از هادیها و نیمه هادی هاست که با توجه به کاربرد آن تنظیم شده اند.
ترایاک : یک نیمه هادی است که در اثر تحریک گیت آن ، مثل کلید عمل می کند وتمام موج آن را از خود عبور می دهد.
دایاک : دیودی است که ولتاژ خاصی را از خود عبور می دهد.
ادامه آموزش در جلسه بعد ....

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس