اطلاعاتی درباره ی پارتیشن بندی هارد دیسک

اگر شما حتی یك هارددیسک هم داشته‌باشید، بازهم این هارددیسک باید به پارتیشن‌هایی تقسیم شود. سیستم‌های دسكتاپ از حداکثر چهار پارتیشن پشتیبانی می‌کنند.
Partition Table یا جدول پارتیشن‌ها هارددیسك شما در فضایی به نام MBR (مخفف Master Boot Record) ذخیره شده‌است که ۵۱۲ بایت اول هارددیسک شماست. این فضا همچنین حاوی اطلاعاتی درباره بارگذاری سیستم‌عامل است که برنامه‌هایی مانند LILO و Grub اطلاعات موردنیاز را در آنجا قرار می‌دهند. اگر هارددیسک شما sda نامگذاری شده‌باشد، پارتیشن‌های اولیه شما sda1 ،sda2 ،sda3 ،sda4 خواهندبود. پشتیبان‌گیری از جدول پارتیشن‌های اولیه به راحتی قابل کپی کردن است که در اینجا باید همان ۵۱۲ بایت اول هارددیسک را کپی کرد.

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال