انواع :BTS

1- میکرو BTS: حداکثر برد 500m است.

- پساژها – برای افزایش برد.
2-این سیت سی تی BTS (دکل های درون شهری): برد یک کیلومتر
3- آت سیت سی تی BTS (دکل های خارج از شهری): برد 35Km
هر دکل 12 عدد گیرنده و فرستنده دارا می باشد.
روی هند آور گوشی آنتن نمی دهد.
AUC(مرکز تشخیص سیمکارت)
پشت سیمکارت دارای15عدد کد شناسایی
IMEL / EIR کد گوشی
I.N.C :این کد عبارت اند از کلمه. عدد. حرف . و یا شکل خاصی که نشان دهنده شبکه مخابراتی یک کشور می باشد.
سیم کارت چیست؟یک تراشه مخابراتی است که از طرف مخابرات به هر کاربر داده می شود تا اولا به واسته آن کاربر از امکانات شبکه استفاده نماید ثانیا مخابرات کاربر خود را پشتیبانی کند. بر روی هر سیمکارت یک کد 11رقمی منحصربه فرد است که تا این کد در مخابرات فعال نشود سیم کارت شما راه اندازی نمی شود.
عوامل سوختن سیمکارت:
1- ضربه
2- حرارت
3- میدان مغناطیسی(آهنربا)
4- رطوبت
5- PIN یا PUK
قفل ها در موبایل: 1- قفل تلفن 2- قفل سیمکارت
1-SECORITY : این قفل ها، قفل هایی هستند که مربوط به کاربر بوده و مخابرات هیچ نقشی در آن ندارد. اگر این کد اشتباه به گوشی داده شود گوشی قفل کرده و باید به وسیله باکس(BAX) نرم افزاری کد برداری شود.
2- SPI LACK : این قفل در اختیار کاربر نبوده و مخصوص شبکه است مانند هماهنگ نبودن سیستم بعضی از گوشی ها با شبکه
کدPIN: هر کاربر می تواند ازطریق قفل دستگاه یک کد چهار رقمی برای سیمکارت خود تعین نمایید که با هر بار روشن کردن گوشی این کد از کاربر خواسته می شود. اگر این کد را سه بار اشتباه بدهیم قفل جدیدی باز می شود به نام
PUK،PUK یک کد 8 رقمی است که اگر این کد را چهار بار اشتباه وارد نماییم سیمکارت غیر فعال خواهد شد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال