باطري هاي اتمي

باطري هاي اتمي باطري هاي با عمر بسيار طولاني (دها سال) هستند در باطري هاي فعلي اتمي بر اثر تشعشعات يك عنصر راديو اكتيويته نظير پلوتونيم يا ..

با استتفاده از اثر يونيزاسيون ذرات الفا و بتا منتشر شده اين عناصر و جذب يونهاي ايجاد شده انها به صفحات خاصي جريان كوچكي و ولتاژ كوچكي در الكترودها ايجاد شده كه با جمع انها به ولتاژ و جريان مناسبي جهت استفاده در برخي از تجهيزات دست پيدا مي نماييم ولي اكثرا بدليل عدم جذب اشعه گاما ي متصاعد شده و گرماي حاصل برخي از تركيبات با نيمه عمي پايين راديو اكتيويته اين باطري ها براي استفاده بي خطر از انها نياز به محفظه هاي خاص فلزي مي باشدكه هم حجم انها و هم وزن انها را بالا مي برد و اين سيستمها بدليل عدم جذب كامل پرتوها و تبديل قسمت اعظم انرژي انها به گرما داراي راندمان بسيار پاييني هستند ولي در باطري اتمي با سيستم كتون با استفاده از لايه هاي مختلف فلزي و تشكيل يك لايه نازك خلع كتوني بيش از 90 درصد انرژي جنبشي ذرات حتي گاما تبديل به الكترونها و يونهاي ازاد شده و با استفاده از صفحات الكترودهاي باردار جريان انها جذب مدار شده در نتيجه جريان برق مناسبي از ان ازاد مي شود با توجه به جذب 98 درصدي تشعشات گاما در اين باطري بصورت يوني گرماي كمي در ان ايجاد شده ولي در عوض سيستم داراي ابعاد خيلي گوچكتر با راندمانيبيش از 90 برابر باطري هاي فعلي است كه حتي قادر به جايگزيني باطري هاي اسيدي و شميايي فعلي نيز مي باشد تصاوير و جزئيات دقيق ساخت ان پس از تكميل طراحي منتشر خواهد شد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس