تفاوت های لچ با فلیپ فلاپ

لچ: حافظه ای است که نسبت به ورودی ها شفاف است یعنی اگر سیگنال کنترلی لچ فعال باشد هر تغییر در ورودی های لچ بعد از زمان اندکی در خروجی لچ ظاهر میشود.
فلیپ فلاپ : حافظه ای که نسبت به ورودی ها شفاف نیست. یعنی ممکن است ورودی ها بلافاصله حالت خروجی را تغییر ندهند. تغییر حالت فقط در بازه های زمانی گسسته یعنی در لبه های بالا رونده یا پایین رونده سیگنال کنترلی امکان پذیر است. خوب در هر دو مورد برای کنترل خروجی از سیگنال کنترلی استفاده میشود ولی در لچ اگر زمان فعال بودن سیگنال کنترلی از حد لازم بیشتر باشه میتواند باعث ناپایداری و چند بار تغییر در خروجی شود.برای جلوگیری از اینکار میتوانیم عرض سیگنال کنترلی رو کم کنیم ولی این روش محدودیت دارد به این دلیل که قطعات قادر به شناسایی آن نخواهند بود، به دلیل پهنای کم روش دیگر این است که کاری انجام دهیم که در زمان فعال بودن سیگنال کنترلی خروجی تغییر پیدا نکند و تغییر خروجی فقط هنگام ایجاد لبه تغییر کند.


 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس