حلال پرینتر جوهرافشان

محلول بازكننده مجاري عبورجوهر و نازلهاي انواع هدهای جوهرافشان مخصوص انواع پلاتر و پرينترو دستگاه هاي چاپ بنر
حلال شستشو هد محلول بازكننده مجاري عبورجوهر و نازلهاي انواع هدهاي جوهرافشان مخصوص انواع پلاتر و پرينترو دستگاه هاي چاپ بنر
تفاوت بين حلالهای جوهر موجود در بازار و محلول اصلی در اين است كه حلالهاي موجود در بازار قادر به بازنمودن سوراخهاي ميكروني نازلها و مجاري عبورجوهر هد نخواهد بود بلكه صرفا جهت رقيق كردن جوهر بكار مي‌روند كه متاسفانه در ايران اين حلالها را به‌جاي باز كننده هاي هد پرينتر به‌فروش مي‌رسانند ، تفاوت عمده حلال اصلی دراين است كه محلول اصلی كاملا بي خطر بوده و و هيچگونه حساسيتي براي استفاده كننده بوجود نمي‌آورد وتنها جوهر را در خود حل مي‌كند و جهت بازنمودن مجاري عبورجوهر و نازلهاي بسيارريز ميكروني كه بوسيله جوهر خشكشده در مجاري مسدود شده‌اند طراحي و توليد شده است ، اين محلول براحتي مي‌تواند با حل نمودن هرنوع پليسه داخل مجاري مربوطه كليه منافذ و نازلها را باز نموده و كارآيي مجددي به هد ببخشد . اين محلول با فرمول مخصوص خود براحتي قادر خواهد بود انواع هد هاي گرم ( Bubble Jet ) و هد هاي سرد ( Piezo ) را اعم از هد های پلاتر ها و پرينترها را كه بدليل استفاده زياد از جوهرهای مرغوب و يا نامرغوب و يا خشك شدن جوهردرمجاري مربوطه ونازلها ، ازكارافتاده‌اند را مجددا بازسازي و راه اندازي نمايد . فوايد سرويس و نگهداري هد جهت بالا بردن عمرمفيد با محلول اصلی جلوگيري از خورندگي نازلها بوسيله شتشو هد با محلول اصلی خنثي نمودن فرايند خوردندگي در اثر مواد شيميايي موجود جوهرها . جلوگيري از جمع شدن لخته‌هاي جوهر درمجاري نازلها و شيربرقي هاي هد . جلوگيري از گشاد شدن نازلها بدليل استفاده از محلولهاي شيميايي كه خاصيت اسيدي و قليايي دارند. بازسازي هدهاي مسدود شده و خشك شده كه مدت زيادي از آنها استفاده نشده يا خارج از دستگاه بوده اند . آماده نگه داشتن هدها براي مدت زمان بسياربالا در زمانهايي كه از هد براي مدت زيادي استفاده نمي‌شود . روش بسيار موثرباز نمودن هد با محلول اصلی ابتدا مقداری محلول مندا را در ظرفي ريخته و هد مورد نظر را بعد از شستشو با آب گرم و پاك كردن جوهرهاي آن هد را بمدت 30 دقيقه داخل محلول گذارده و سپس به وسيله يك سرنگ مقداري از محلول را به داخل مجاري ورودي هد به آهستگي تزريق نمائيد بطوريكه اين محلول از قسمت نازل خارج شود پس از چند بار پاك سازی مجاری و شستشوي مجدد هد و خشك كردن كامل هد ، از آن استفاده نمائيد .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال