رگلاتور چیست؟

این قطعه ارزشمند کا کار آن تثبیت ولتاژ است دارای سه پایه است که در مورد هر کدام از این موارد به طور خلاصه توضیحی خواهیم داد.که هیچ چیز نمی تواند وظیفه آن را انجام دهد .

پایه دوم که به منفی منبع تغزیه متصل می شود تنها کاری که می تواند انجام دهد کامل کردن بایاس رگلاتور است به نام پایه مشترک خوانده میشود.
پایه سوم به نام پایه خروجی می شناسیم که خروجی مشخص و دقیقی را به می دهد و دارای هیچ نوسانی نیست.
در کل یک توضیح مختصری بود از رگلاتور:
آی سی های رگلاتور دارای امتیازاتی هستند؛برای مثال می توان گفت در مقابل اتصال کوتاه شدن خروجی یا جریان کشیدن بیش از اندازه محافظت می کند،این آی سی ها دارای حجم کم هستند. ولتاژ خروجی بعضی از آی سی های رگلاتور متغیر هستند به عنوان مثال سری AN78XX دارای سه پایه است . در اینجا دو حرف آخر معرف ولتاژ خروجی است که به جای آن مقدار ولتاژ خروجی گذاشته می شود.
برای مثال آی سی شماره 7805دارای ولتاژ خروجی5ولت شماره 7806دارای ولتاژ خروجی6 ولت است شماره 7812و 7815 به ترتیب دارای 12و15است.
در رگلاتور ها باید مقدار ولتای که به آن داده می شود 7/2بیشتر از مقدار خروجی آن باشدکه البته بیشتر بودن از این مقدار نیز اشکالی ندارد ای نوع آی سی ها مقدار جریان خروجی آن حداکثر یک آمپر می باشد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال