سیستم های تلویزیونی PAL و NTSC

در سیستم های تلویزیونی از قالبهای متفاوتی برای نشان دادن روزلوشن یا تفکیک پذیری تصویر استفاده می شود. یکی از این قالبها 4CIF نام دارد. مفهوم قالب 4CIF در استانداردهای تلویزیونی PAL و NTSC متفاوت است.
در سیستم تلویزیونی PAL: در این سیستم تفکیک پذیری 4CIF معادل کیفیت 704*576 پیکسل است. تعداد فریم تصویر نیز حداکثر 25 فریم در ثانیه خواهد بود.
در سیستم تلویزیونی NTSC: همچنین در این سیستم تفکیک پذیری 4CIF معادل کیفیت 704*480 پیکسل است. تعداد فریم تصویر نیز حداکثر 30 فریم در ثانیه خواهد بود.یعنی 5 فریم بیشتر از سیستم PAL می باشد.
در ایران کلیه سیستم های تلویزیونی منطبق بر استاندارد PAL هستند.
قالب 4CIF در کیفیت تصویر معمولا با قلبهای دیگر مانند D1، 2CIF، CIF، QCIF مقایسه می شود. البته قالب D1 و 4CIF تنها تفاوت اندکی در عرض تصویر دارند.

قالب رزولوشن     استاندارد تلویزیونی PAL              استاندارد تلویزیونی NTSC
WD1                                          960*576     960*480
D1                                           720*576     720*480
4CIF                                           704*576     704*480
2CIF                                          704*288     704*240
QCIF                                         176*144     176*120

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال