سی پی یو (cpu)

سی پی یو واحد پردازشگرمرکزی یک کامپیوتر است و تمامی محاسبات ، فرامین وکارها را انجام میدهد، سی پی یو آنقدر اهمیّت دارد که توانایی یک سیستم را با آن می شناسند هرچه سرعت پردازش آن بالاتر باشد، درمجموع توانایی سیستم شما بهترخواهد بود البتّه سایر قطعات باید با آن همخوانی داشته و بتوانند سی پی یو را همراهی کنند ، گاهی سی پی یو از قدرت بالایی برخوردار است ولی سایر قطعات ممکن است در برابر سی پی یو نتوانند درست واکنش نشان دهند اینست که توانایی کل سیستم کاهش پیدا می کند ، برای انتخاب سی پی یو گزینه هایی را که باید مدّ نظر داشته باشیم از این قرار است : اولّین گزینه اینست که سی پی یو باید با مادربرد همخوانی داشته باشد به این صورت که روی مادربرد محل و سوکت یا همان نشیمنگاه سی پی یو وجود دارد و هرمادر بردی از نوع یا انواعی از سی پی یو ها پشتیبانی میکند که شما باید در واقع مادربرد و سی پی یو را همزمان انتخاب کنید، دو شرکت اصلی ساخت سی پی یو هستند : اینتل و ای ام دی که شرکتهای مادربرد نیز برای هردو نوع سی پی یو اقدام به تولید مادربرد می نمایند، اگر شما یک سی پی یوی اینتل انتخاب کنید ، باید مادربردتان نیز از نوعی باشد که برای سی پی یوی اینتل طراحی و ساخته شده است معمولا سی پی یوهای اینتل و ای ام دی نشیمنگاهشان یا همان سوکت یا پایه هایشان با هم تفاوت دارد و نمی توان آنها را به جای همدیگر استفاده کرد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال