طریقه تست ماسفت

ماسفت ها نویز کمتری در مدار دارند که از مزیت اساسی آنها به حساب می آید. فت ها در ساخت فرستنده باند اف ام رادیو نیز کاربرد فراوانی دارند. برای تست کردن فت کانال N با مولتی متر، نخست پایه گیت را پیدا می کنیم. یعنی پایه ای که نسبت به دو پایه دیگر در یک جهت مقداری رسانایی دارد و در جهت دیگر مقاومت آن بی نهایت است. معمولاً مقاومت بین پایه درین و گیت از مقاومت پایه درین و سورس بیشتر است که از این طریق می توان پایه درین را از سورس تشخیص داد برای یک آزمایش صحیح باید مراحل زیر بررسی شود. این روش بوسیله مولتی متر دیجیتال انجام میشود. در این روش کلیه مراحل با استفاده از تست دیود انجام میشود لذا سلکتور اهم متر را بر روی مد تست دیود ( بیزر صوتی ) قرار بدهید.
دقت کنید تمامی مراحل باید به ترتیب انجام شود.
هنگام تست نباید ماسفت با دست تماس پیدا کند.
 قبل از شروع تست پایه های ماسفت مورد تست را مشخص کنید و آن را بر روی یک کاغذ ترسیم کنید.
 ابتدا برای اینکه بار ذخیره شده در ماسفت که بر اثر دست زدن به پایه هایش ایجاد شده تخلیه شود باید سه پایه ماسفت توسط قسمت فلزی پیچ گشتی دسته دار اتصال کوتاه شود دقت کنید میله فلزی پیچ گوشتی به دست یا فرش یا .... اصابت نکند بهتره است این کار را بر روی یک میز چوبی انجام دهید.
انجام کامل مراحل فوق نشان از سلامت کارکرد ماسفت شما دارد.

سایت آموزش الکترونیک

  

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال