عملکرد مبدل های کاتالیزوری خودرو

کاتالیزور:
کاتالیزور یا آسان‌گر ماده‌ای را می‌گویند که اگر به مخلوط واکنشی افزوده شود، سرعت رسیدن ماده به حالت تعادل در سیستم را، بدون آنکه خود دستخوش تغییر شیمیایی پایدار شود تغییر می‌دهد و معمولاْ آن‌را افزایش می‌دهد. کاتالیزورها ممکن است همگن یا ناهمگن باشند ولی معیارهای زیر در تمامی آنها صدق می‌کند:
گرچه کاتالیزور بر سرعت واکنش اثر می‌گذارد، اما نمی‌تواند موقعیت تعادل را در یک واکنش برگشت‌پذیر تغییر دهد.
به طور نظری، کاتالیزور را می‌توان بدون آنکه دستخوش تغییر شیمیایی شود در پایان واکنش بدست آورد، هرچند ممکن است از لحاظ فیزیکی تغییر کرده‌باشد.
catalytic converter location کار مبدل های کاتالیزوری خودرو چیست؟
انواع کاتالیزور :
الف : کاتالیزور همگن
یک کاتالیزور هنگن با مواد واکنش دهنده در یک فاز قرار دارد. اثر گاز کلر بر تجزیه گاز نیتروژن دی اکسید ، نمونه ای از کاتالیز همگن در فاز گازی است.
ب : کاتالیزور ناهمگن
در کاتالیز ناهمگن ، مواد واکنش دهنده و کاتالیزور در فازهای مختلف قرار دارند. در این فرایند ها مولکولهای واکنش دهنده بر سطح کاتالیزور جذب می شوند و واکنش در همان سطح انجام می شود.
جذب سطحی ، فرایندی است که در آن مولکول ها بر سطح جامد می چسبند. مثلا زغال موجود در ماسک ها ، گازهای خطرناک را به صورت سطحی جذب می کند.
در جذب فیزیکی معمولی ، مولکول ها به وسیله نیروهای لاندن بر روی سطح نگه داشته می شوند.
اما کاتالیز ناهمگن ، معمولا ، از طریق جذب شیمیایی صورت می گیرد که در آن ، مولکول های جذب شده به وسله پیوندهایی که از لحاظ قدرت با پیوندهای موجود در ترکیبات شیمیایی مشابه اند ، به سطح پیوسته اند. پس از تشکیل این پیوندها ، مولکول هادی جذب شده به طریق شیمیایی ، دستخوش تغییراتی از لحاظ آرایش الکترونی می شوند. برخی از پیوندهای این مولکول ها ممکن است کشیده و ضعیف شوند و در مواردی هم بشکنند. به عنوان مثال مولکول های هیدروژن به صورت اتم هیدروژن بر سطح پلاتین ، پالادیم ، نیکل و … جذب می شود. بنابراین لایه ای از مولکول ها یا اتم ها که به طریق شیمیایی جذب شده باشند ، نقش حد واسط واکنش کاتالیز شده بر روی سطح را بازی می کنند.
07 کار مبدل های کاتالیزوری خودرو چیست؟
تجزیه N2O که به وسیله طلا ( Au ) کاتالیز می شود ، نمونه ای از واکنش کاتالیز شده ناهمگن می باشد.
فعالیت کاتالیزور و مسمومیت آن
ساختار الکترونی و آرایش اتم ها بر سطح یک کاتالیزور ، تعیین کننده فعالیت آن است. نقص شبکه بلوری و بی نظمی های آن ، احتمالا ، مواضع فعال برای کاتالیزور هستند. سطح برخی از کاتالیزورها را با افزودن موادی به نام بانی که فعالیت کاتالیزوری را افزایش می دهند ، می توان تغییر داد. در سنتز آمونیاک با افزودن مقادیر بسیار اندک پتاسیم یا وانادیم به کاتالیزور آهن ، اثر آن را افزایش می دهند.
سموم کاتالیزوری موادی هستند که مانع از فعالیت کاتالیزورها می شوند. مثلا مقادیر اندکی از آرسنیک ، قدرت کاتالیزوری پلاتین برای کاتالیز کردن تولید گوگرد تری اکسید از گوگرد دی اکسید را از بین می برد. ( احتمالا با تشکیل پلاتین آرسنید بر سطح پلاتین ، فعالیت کاتالیزوری آن از بین می رود )
معرفی دو نوع کاتالیزور
catalytic converter catalyst کار مبدل های کاتالیزوری خودرو چیست؟
مبدل کاتالیزوری مورد استفاده در اگزوز اتومبیل ها ، کاربرد جدیدی از کاتالیزور سطحی است. کربن منوکسید و هیدرو کربن های حاصل از سوخت های نسوخته موجود در دود اتومبیل ، از آلاینده های خطرناک هوا هستند. گازهای خارج شده از اگزوز اتومبیل همراه با مقداری هوا از روی کاتالیزور که شامل فلز اکسیدهاست عبور داده می شود. گاز CO و هیدروکربن ها به CO2 و H2O تبدیل می شوند که نسبتا بی خطرند و در هوا رها می شوند. چون این کاتالیزور به وسیله سرب مسموم می شود ، در اتومبیل های مجهز به این مبدل هادی کاتالیزوری باید از بنزین بدون سرب استفاده شود.
بسیاری از فرایند های شیمیایی با روش کاتالیزوری انجام می شوند ، اما کاتالیزورهای طبیعی موسوم به آنزیم ها اهمیت بیشتری برای بشر دارند. این مواد بسیار پیچیده ، فرایندهای حیاتی از قبیل هضم ف تنفس و سنتز سلولی را کاتالیز می کنند. انبوه واکنش های شیمیایی پیچیده ای که در بدن انجام می شوند ، و برای ادامه حیات ضروری اند ، در دمای نسبتا پایین تحت اثر آنزیم ها امکان پذیر می شوند. هزاران آنزیم شناخته شده است و هر یک از آن ها نقش ویژه ای دارد. تحقیق درباره ساختار و کارکرد آنزیم ها می تواند به درک ژرف تری از علت بیماری ها و مکانیسم رشد منجر می شود.
مبدل های کاتالیزوری چگونه کار می کنند؟
معرفی مبدل های کاتالیزوری
در آمریکا میلیون ها خودرو در حال حرکت اند، و هرکدام منبع آلودگی بالقوه می باشند. به خصوص در شهرهای بزرگ، این میزان آلودگی که از جمع خودروها تولید می گردد، می تواند مشکلاتی بس عظیم به وجود آورد.
برای حل مشکلاتی از این دست، شهرها و ایالات و دولت فدرال، قوانین هوای-پاک ایجاد می کنند؛ و بسیاری از قوانین، وعظ گردیده اند تا میزان آلودگی تولیدی توسط خودروها را محدود سازند.برای هماهنگی با این قوانین، خودروسازان اصلاحات بسیاری را روی موتور و سیستم سوخت رسانی اعمال کرده اند. برای کمک به کاهش آلودگی های خروجی، قطعه جالبی به نام مبدل کاتالیزوری طراحی کردند، که در سر راه گاز خروجی قرار گرفته و مقدار زیادی از آلودگی می کاهد.
آلاینده هایی که موتور خودرو تولید می کند :
برای کاهش آلودگی خروجی، موتور خودروهای نوین به طور دقیقی میزان سوخت مصرفی را کنترل می نمایند تا نسبت هوا به سوخت را در نقطه محاسبه میزان عناصر (اِستوکیومتریک) نگاه دارند، و آن همان نسبت محاسبه شده ی ایده آل هوا به سوخت باشد. از دیدگاه نظری، در این نسبت، همه سوخت با استفاده از تمامی اکسیژن موجود در هوا می سوزد. برای بنزین، نسبت محاسبه میزان عناصر در حدود ۱۴٫۷ به ۱ می باشد، بدان معنی که برای هر پوند بنزین (حدود ۴۵۰ گرم)، ۱۴٫۷ پوند هوا (حدود ۶٫۶۶۸ کیلوگرم) سوزانده خواهد شد. در عمل و در هنگام رانندگی، ترکیب سوخت با نسبت ایده آل دارای مقداری تفاوت می باشد. گاهی اوقات ترکیب رقیق(نسبت هوا به سوخت بیشتر از ۱۴٫۷) و گاهی اوقات غنی (نسبت هوا به سوخت کمتر از ۱۴٫۷) می شود.
مهم ترین خروجی های موتور خودرو :
گاز نیتروژن ۷۸ درصد هوا را نیتروژن تشکیل می دهد، و میزان زیادی از این گاز به داخل موتور راه پیدا می کند.
دی اکسید کربن (CO2) – این گاز یک محصول عمل احتراق می باشد. کربن سوخت با اکسیژن هوا ترکیب می شود.
بخار آب (H2O) – این هم یک محصول دیگر عمل احتراق می باشد. هیدروژن سوخت با اکسیژن هوا ترکیب می شود.
خروجی ها اکثراً بی ضرر می باشند (هر چند اعتقاد بر این است که دی اکسید کربن به روند گرمایش جهانی کمک می نماید). حال به این دلیل که روند احتراق هیچ گاه کامل نیست، نوع دیگری از خروجی ها با مقدار کمتر و ضرر بیشتر در موتور خودرو تولید می گردد:
مونواکسید کربن (CO) – گاز سمی بدون رنگ و بو.
هیدروکربن ها یا ترکیبات آلی فرّار (VOCs) – اغلب از سوختی که نسوخته و بخار شده به وجود می آید.
نور خورشید این ترکیبات را می شکند تا اکسیدان ها را تشکیل دهند، که با اکسید نیتروژن واکنش داده و اوزون سطح پایه (O3) را ایجاد می کند و آن جزء اصلی دود و بخار می باشد.
اکسید نیتروژن (NO و NO2، همراه هم NOx خطاب می شوند) – دود و باران اسیدی را سبب شده و باعث ایجاد سوزش در ترشحات مخاطی انسان می گردد.
مواد فوق و بعضی دیگر هستند که مبدل های کاتالیزوری، برای کاهش آنها طراحی گردیده اند.
 mobadel kata6 کار مبدل های کاتالیزوری خودرو چیست؟
اکثر خودروهای نوین مجهز به مبدل های کاتالیزوری سه-وجهی می باشند. “سه-وجهی” به سه گاز خروجی تحت کنترل، که وسیله در تلاش برای کاهش شان می باشد، بر می گردد – مونواکسید کربن، VOCs و مولکول های NOx. مبدل از دو نوع کاتالیزور (واکنش یار) متفاوت استفاده می کند، یک کاتالیزور کاهش و یک کاتالیزور اکسیدگر. هر دو نوع شامل یک ساختار سرامیکی می باشند که با یک کاتالیزور فلزی پوشیده شده، معمولاً پلاتینیوم، رُدییُم و یا پالادیوم. هدف، ایجاد یک ساختار است که بیشترین سطح پوشش کاتالیزور را روی گاز خروجی اعمال کند، همچنین در عین حال، میزان به کارگیری کاتالیزور را به حداقل برساند (این مواد بسیار گران قیمت می باشند).
کاتالیزور کاهش
اولین مرحله مبدل کاتالیزوری، کاتالیزور کاهش می باشد. این کاتالیزور با استفاده از پلاتینیوم و رُدییُم به کاهش خروجی های NOx کمک می نماید. هنگامی که یک مولکول NO و یا NO2 با کاتالیزور برخورد می کند، کاتالیزور، اتم نیتروژن را از مولکول جدا کرده و به آن می چسبد و از آن طرف اکسیژن در قالب O2 آزاد می گردد. اتم های نیتروژن با دیگر اتم های نیتروژنی که به کاتالیزور چسبیده اند، پیوند خورده و N2 را تشکیل می دهند. برای مثال:
NO2 => N2 + O2 or 2NO2 => N2 + 2O2
کاتالیزور اکسیدگر
دومین مرحله مبدل کاتالیزوری، کاتالیزور اکسیدگر می باشد. این کاتالیزور با سوزاندن (اکسیده کردن) هیدروکربن های نسوخته و مونواکسید کربن بر روی یک کاتالیزور پلاتینیوم و پالادیوم، از مقدار آنها می کاهد. این کاتالیزور، به واکنش CO و هیدروکربن ها با باقیمانده اکسیژن موجود در گاز خروجی، یاری می رساند. برای مثال:
۲CO + O2 => 2CO2
 سیستم کنترل
سومین مرحله، سیستم کنترلی است که گاز خروجی را بررسی کرده و با استفاده از اطلاعات به دست آمده، سیستم تزریق سوخت را کنترل می نماید. یک حسگر اکسیژن درست قبل از مبدل وجود دارد، بدان معنی که حسگر نسبت به مبدل، به موتور نزدیک تر است. این حسگر به کامپیوتر ِ موتور، میزان اکسیژن موجود در گاز خروجی را گزارش می دهد. کامپیوتر موتور می تواند میزان اکسیژن در گاز خروجی را با تنظیم نسبت هوا-به-سوخت، کم یا زیاد کند. این طرح ِ کنترل، به کامپیوتر موتور این امکان را می دهد تا از فعالیت موتور در نزدیک ترین حالت، به نقطه محاسبه میزان عناصر، اطمیان حاصل کرده؛ و همچنین میزان اکسیژن را به اندازه کافی برای سوزاندن هیدروکربن ها و co به منظور تولید کاتالیزور اکسیدگر، فراهم می سازد.
راه های دیگر کاهش آلودگی
مبدل کاتالیزوری نقش بسیار مهمی در کاهش آلودگی ایفا می کند اما هنوز جای کار دارد و یکی از بزرگترین نواقصش این است که مبدل، تنها در دمای بالا کارایی دارد. هنگامی که شما خودروی خود را پس از مدتی روشن کنید و موتور سرد باشد، مبدل کاتالیزوری برای کاهش آلودگی گاز خروجی، تقریباً هیچ کاری انجام نمی دهد.
یک راه حل ساده برای این مشکل، نزدیک تر کردن مبدل به موتور خودرو می باشد. بدین شرح که گازهای خروجی داغ تری به مبدل رسیده و آن را زودتر گرم می سازد؛ اما این مسئله به علت تحمیل دماهای بسیار بالا به مبدل، ممکن است که از عمر مفید آن بکاهد. اکثر خودروسازان، مبدل را زیر جایگاه سرنشین جلو قرار می دهند تا به میزانی که به آن آسیب نرسد از موتور فاصله داشته باشد و گازهایی با دمایی پایین تر به آن برسند.
از پیش گرم کردن (قبل از روشن شدن موتور) مبدل کاتالیزوری، یک راه خوب برای کاهش آلاینده های خروجی می باشد. آسان ترین راه برای از پیش گرم کردن مبدل، استفاده از وسایل گرمایش الکتریکی می باشد. متاسفانه سیستم های الکتریکی ۱۲ ولت موجود بر روی اکثر خودروها، انرژی و قدرت کافی را فراهم نمی آورند تا بتوان به سرعت، مبدل ها را گرم نمود. اکثر مردم حاضر نیستند قبل از روشن نمودن خودرویشان چندین دقیقه صبر نمایند تا مبدل کاتالیزوری گرم شود. خودروهای هیبریدی که دارای بسته های باطری بزرگ و با ولتاژ بالا هستند، می توانند قدرت لازم برای گرم نمودن مبدل کاتالیزوری، با سرعت زیاد فراهم نمایند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس