لیست فروشگاه و تعمیرگاه های موبایل پاساژ علاءالدین

موبایل علی خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط اول پ111 66760339
موبایل بارش خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط اول پ158 66706628
موبایل فرهنگیان 2 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط اول پ171 66717989
نوت بوک مرکزی خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط اول واحد154 66722203
موبایل آریا خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط پنجم پلاک 575 66746758
خدمات موبایل پانیذ خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط دوم پ251 66731031
موبایل کندو خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط دوم واحد254 66725945
موبایل صبا خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرزمین پ60 66713955
موبایل مهدی خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرزمین ط اول پ14 66724681
موبایل سروش خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ11 66723495
موبایل سروش خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ11 66723495
موبایل بهمن خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ27 66721300
موبایل زنوز خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ3 66718094
موبایل مسعود2 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ45 66737397
موبایل سود تل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ46 66745945
موبایل سهیل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ5 66732169
موبایل سهیل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ5 66732169
موبایل غدیر خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ56 66717472
موبایل تیم موبایل 2 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ61 66750352
موبایل احسان خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ68 66751607
موبایل سالکان 2 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ76 66752867
موبایل رایان دانش خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ81 66727214
موبایل پاسارگاد خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم پ379 66704571
موبایل مهسان سیستم خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم پ381 66722219
موبایل مهسان سیستم خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم پ381 66722219
موبایل پلازا خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم واحد314 66739737
موبایل گرین تل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم واحد336 66746859
موبایل گرینتل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم واحد336 66746859
موبایل میرزایی 338 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم واحد338 66731885
موبایل 651 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط ششم پ651 66725707
موبایل 651 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط ششم پ651 66725707
موبایل غدیر خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط همکف 66719176
موبایل دانش خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط همکف پ23 66745870
موبایل المپیک خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط همکف پ35 66723938
موبایل اورنج خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط همکف پ56 66720887
موبایل سروش خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط همکف پ87/1 66708454
موبایل پردیس خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط همکف درب جنوبی شماره 78 66725442
موبالی تی.سی.ان خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط1پ159 66753634
موبایل بهار 86 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط2-پ156 66710837
موبایل بهار 86 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط2-پ156 66710837
موبایل پارسا خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط2پ257 66725239
موبایل فجر خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ326 66716680
موبایل الماس خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ329 66710487
موبایل الماس خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ329 66710487
موبایل آرین تل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ330 66707097
موبایل پاور پارت خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ360 66746636
موبایل ایزی تل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ370 66751603
موبایل گنجینه خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ380 
موبایل گنجینه خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ380 66736227
موبایل فرهنگ خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط4پ455 66710842
موبایل 12 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط4پ479 66754519
موبایل جام جم خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط4پ483 66712130
موبایل M.M خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط4پ483 66707179
موبایل سناتور خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط4واحد410 66746593
موبایل طاها خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط4واحد421 66722138
موبایل امیر جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین پ 36 66717085
موبایل اورجینال جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین زیر پ 28 66712798
موبایل سنترال مموری جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط 3 پ 346 66753016
موبایل هایپرفون 2 جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط 3 پ 388 66746839
موبایل وصال جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط 5 پ 546 66727596
موبایل دینا جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط اول پ 115 66722473
موبایل برگزیده گان جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط چهار پ 419 66723002
موبایل برگزیدگان جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط چهار پ 419 66723002
موبایل پیشرو جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط منفی پ 13 66707550
موبایل تینا جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط منفی سه پ 274 66746580
موبایل توکلیان جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط منفی یک پ 72 66717202
گالری موبایل شیرازی جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط همکف پ 572 66717000
موبایل باران جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط5 پ 560 و 561 66750560
موبایل پاسارگاد 1 جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین همکف پ 43 66718546
موبایل پاسارگاد4 جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین همکف پ 43 66718546
موبایل کوروش تل جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین همکف پ 64 66721775
موبایل پاسارگاد 1 جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین همکف پ 8 66710470
موبایل پاتریس 3 جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین همکف پ 90 66725420
موبایل پارادایس جمهوری تقاطع حافظ پاساژعلاءالدین ط1پ126 66750569
موبایل مهدی جمهوری تقاطع حافظ علاالدین همکف پ 67 66716402
موبایل پارس جمهوری تقاطع حافظ و جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی یک پ 34 66748458
موبایل ونوس جمهوری جنب پل حافظ پاساژ نادری ط همکف واحد 9 77444175
اینترفون جمهوری حافظ علاالدین ط سوم پ 334 66724246
همراه اول 51107 جمهوری خ سی تیر پاساژایفلکه پ543 66711903
موبایل پارس جمهوری زیر پل حافظ جنب علاالدین پ 224 66712182
موبایل پارس ایران جمهوری ساختمان آلومینوم ط سوم شمالی پ 316 66745379
موبایل رسانه جمهوری شرقی نرسیده به خ بهارستان پاساژسینما اروپا پ1/2 33996488
موبایل سیما تل جمهوری علائ الدین ط چهارم واحد 426 66719115
موبایل فرهنگیان 2 جمهوری علاالدین زیر پ 58 66707773
موبایل طلائیه جمهوری علاالدین بر حافظ پ 230 66722041
موبایل داریوش جمهوری علاالدین پ 43 همکف 66718546
موبایل محسن جمهوری علاالدین زیر پ 1 66728809
موبایل دیدگاه جمهوری علاالدین زیر پ 22 66722817
موبایل پگاه جمهوری علاالدین زیر پ 32 66711358
موبایل اس ام اس جمهوری علاالدین زیر پ 33 66710433
موبایل تهران جمهوری علاالدین زیر پ 33 66748456
موبایل خط رو خط جمهوری علاالدین زیر پ 47 66758463
موبایل دکترآی میت جمهوری علاالدین زیر پ 58 66707773
موبایل خط رو خط جمهوری علاالدین زیر پ 63 66726646
موبایل میلادنور جمهوری علاالدین زیر پ 63 66726646
موبایل اورجینال جمهوری علاالدین زیرپ 70 66714748
موبایل آنا تل جمهوری علاالدین ط 2 پ 232 66704412
موبایل مانی جمهوری علاالدین ط 3 پ 345 44235220
موبایل پارس استار جمهوری علاالدین ط 3 پ 345 66223350
موبایل پارسه جمهوری علاالدین ط 3 پ 346 66753016
موبایل و لوازم جانبی پارس جمهوری علاالدین ط 3 پ 366 66751590
آرین ارتباط جمهوری علاالدین ط 3 پ 386 66760390
موبایل سون جمهوری علاالدین ط 4 پ 403 66736056
موبایل آی تی جمهوری علاالدین ط 4 پ 408 66721702
موبایل آریا تل جمهوری علاالدین ط 4 پ 453 66714161
موبایل امین جمهوری علاالدین ط 4 پ 459 66722004
موبایل سالکان جمهوری علاالدین ط 4 پ 464 66721124
موبایل محمد جمهوری علاالدین ط 4 پ 472 66738890
موبایل سحر جمهوری علاالدین ط 4 پ 480 66706918
موبایل G FIVE جمهوری علاالدین ط 4 پ 485 66749051
موبایل محمد جمهوری علاالدین ط 5 پ 517 66714184
موبایل محسن جمهوری علاالدین ط 5 پ 536 66745917
موبایل پارسیان جمهوری علاالدین ط 5 پ 555 66838429
موبایل پرشیا جمهوری علاالدین ط 5 پ 557 66745240
موبایل آپ دیت جمهوری علاالدین ط 5 پ 562 66717972
موبایل 571 جمهوری علاالدین ط 5 پ 571 66714763
موبایل شیرازی جمهوری علاالدین ط 5 پ 572 66717000
موبایل عارف جمهوری علاالدین ط 6 پ 620 66703560
موبایل مسلمی جمهوری علاالدین ط 6 پ 623 66749099
موبایل ایران زمین جمهوری علاالدین ط 6 پ 638 66722164
موبایل فارا جمهوری علاالدین ط اول پ 117 66721595
مویابل کوثر جمهوری علاالدین ط اول پ 117 66721595
موبایل علی جمهوری علاالدین ط اول پ 117 66721595
موبایل گویا جمهوری علاالدین ط اول پ 118 66738041
موبایل 671 جمهوری علاالدین ط اول پ 120 66753049
موبایل وکیلی جمهوری علاالدین ط اول پ 125 66711616
موبایل شایان جمهوری علاالدین ط اول پ 128 667105580
موبایل یکتا جمهوری علاالدین ط اول پ 135 66710894
موبایل M T M جمهوری علاالدین ط اول پ 147 66712980
موبایل پارس جمهوری علاالدین ط اول واحد 138 66721322
موبایل رویال جمهوری علاالدین ط دوم پ 275 66722369
موبایل APPLE جمهوری علاالدین ط زیر پ 54 66712798
موبایل دیدگاه جمهوری علاالدین ط زیر همکف پ 22 66722817
موبایل مهرگان جمهوری علاالدین ط سوم پ 332 66751583
موبایل آریا تراشه جمهوری علاالدین ط سوم پ 345 66758362
موبایل پیشرو پارتس جمهوری علاالدین ط سوم پ 363 66746578
موبایل محققیان جمهوری علاالدین ط شش پ 688 66712106
موبایل ماندلا جمهوری علاالدین ط ششم واحد 620 66710306
موبایل سعید جمهوری علاالدین ط منفی 2 پ 105 66752861
موبایل آلپ جمهوری علاالدین ط منفی 2 پ 121 66733347
موبایل آتا باطری جمهوری علاالدین ط منفی 2 پ 126 66722028
موبایل آتا باطری جمهوری علاالدین ط منفی 2 پ 126 66722028
موبایل ال پا جمهوری علاالدین ط منفی 2 پ 139 66753042
موبایل پارس-2 جمهوری علاالدین ط منفی یک پ 34 66748458
موبایل 110 جمهوری علاالدین ط منفی یک پ 69 66709222
موبایل حسام جمهوری علاالدین ط منفی یک پ 75 66707834
موبایل سارا جمهوری علاالدین ط همکف پ 50 66713479
موبایل مروارید جمهوری علاالدین منفی 2 پ 131 66753023
موبایل دانش جمهوری علاالدین منفی یک پ 47 66725038
موبایل سخایی جمهوری علاالدین همکف پ 14 66718833
موبایل سفیر جمهوری علاالدین همکف پ 37 66710827
موبایل شبکه جوان جمهوری علاالدین همکف پ 37 66710827
موبایل شبکه جوان جمهوری علاالدین همکف پ 37 66710827
موبایل رمضانی جمهوری علاالدین همکف پ 38 66730690
موبایل قائم جمهوری علاالدین همکف پ 40 66748080
موبایل پاسارگاد1 جمهوری علاالدین همکف پ 44 66722246
موبایل20 جمهوری علاالدین همکف پ 45.2 66706937
موبایل پیشگامان جمهوری علاالدین همکف پ 49 66713466
موبایل مویدی جمهوری علاالدین همکف پ 55 66720861
موبایل مویدی جمهوری علاالدین همکف پ 55 66720861
موبایل مه تل جمهوری علاالدین همکف پ 62 66746740
موبایل توکلیان جمهوری علاالدین همکف پ 71 66727288
موبایل پارمیس جمهوری علاالدین همکف پ 82.1 66712391
موبایل پاسارگاد4 جمهوری علاالدین همکف پ 85 66710019
موبایل TCI جمهوری علاالدین همکف پ 86.2 66721398
موبایل پاتریس 1 جمهوری علاالدین همکف پ 90 66725420
موبایل خانی جمهوری مجتمع علاالدین زیرهمکف پ67 66730712
موبایل احسان جمهوری مقابل بابی ساندز پاساژآرمان پ29 66722448
موبایل نثاری جمهوری مقابل علاء الدین پ118 ط1 66736218
موبایل پاتریس 1 جمهوری نبش حافظ پ 246 66735593
موبایل خلیج جمهوری نبش حافظ پاساژ علاالدین طبقه زیرین پ62 66710546
موبایل تکنوتل جمهوری نبش حافظ پاساژعلاءالدین ط همکف پ8 66710470
موبایل شاهرخ جمهوری نبش علاالدین پ 236 66726643
موبایل S.B جمهوری نبش علاالدین ط 4 پ 445 66715103
موبایل آونگ جمهوری نرسیده به پل حافظ پ 702 66754237
موبایل G.S.M جمهوری نرسیده به پل حافظ پ585 66741150
موبایل متین جمهوری نرسیده به پل حافظ نبش ک رم پاساژ پردیس ط همکف پ 4 66730871
تلفن دنیای پاناسونیک جمهوری نرسیده به حافظ بن بست کلانتری پ 6 66724737
موبایل علی جمهوری نرسیده به حافظ پ 702 66735874
موبایل میعاد جمهوری نرسیده به حافظ پاساژ ایرانیان ط زیرهمکف واحد 5 66731732
موبایل معصومی جمهوری نرسیده به حافظ پاساژ بزرگمهر همکف پ 28 66735727
شرکت اپل موبایل جمهوری نرسیده به حافظ پاساژ پردیس ط اول واحد 10 66737462
موبایل البرز جمهوری نرسیده به حافظ پاساژ پردیس همکف پ 9 66753181
موبایل پاسارگاد جمهوری نرسیده به حافظ ک کلانتری پ 7 66740984
فروشگاه موبایل مسلمی 2 جمهوری نرسیده به ک رم پاساژ پردیس زیر پ 15 66749100
موبایل باران جمهوری نرسیده بین ولی عصر و فلسطین پ 932 66976569
موبایل ملک محمدی خ جمهوری بعد از پل حافظ مجتمع تجاری نادری ط زیر همکف پ12 66732303
موبایل بتا خ جمهوری بعد از پل حافظ نبش پاساژ فرشته پ 700 66712823
موبایل پوشنه خ جمهوری بعد از تقاطع حافظ نبش پاساژ علایین پ 214 66722030
ایرانوکیا (یزدی) خ جمهوری بعد از چهارراه سی تیر پ610 66735099
موبایل سروش خ جمهوری بعد از چهارراه شیخ هادی پ 120 66709332
موبایل جاوید خ جمهوری بعد از خ حافظ مجتمع تجاری خانه موبایل ط زیر همکف پB13 66743990
موبایل نادری خ جمهوری بعد از سی تیرجنب هتل نادری پ602 66708772
موبایل دیجیتال تکنیک خ جمهوری بعد ازتقاطع فلسطین پ978 66408502
موبایل نمایش خ جمهوری بعد ازساختمان الومینیوم مجتمع تجاریمستوفی زاده /103 66706165
موبایل شاهین خ جمهوری بعداز پل حافظ پاساژامجد ط همکف پ38 66721501
خدمات امورمشترکین ایرانسل خ جمهوری بعداز پل حافظ مقابل تولیددارو پاساژ نادری ط1 پ1 66752658
موبایل نوبل خ جمهوری بعداز پل حافظ نبش پاساژنادری پ22 66747456
موبایل ولوازم جانبی یزدی خ جمهوری بعداز خ سی تیر پ546 66716107
موبایل امیر خ جمهوری بعدازفلسطین پ859 66972592
موبایل نیاتل خ جمهوری بعدازفلسطین پ982 66958029
همراه اول 71161402 خ جمهوری بلوار حافظ پاساؤ جمهوری پ8 66719190
موبایل ایرانسل خ جمهوری بهداز چهارراه حافظ پاساژ نادری پ18 66731962
موبایل محمد خ جمهوری بین ابوریحان و دانشگاه پ 224 66486240
موبایل محمد خ جمهوری بین ابوریحان ودانشگاه نبش ک تجلی پ 224 66486240
همراه اول 11091 خ جمهوری بین باستان و گلشن پ1476 66920640
موبایل هدیه خ جمهوری بین جمالزاده و کارگر جنب تعمیرگاه ایران خودرو پ1122 66928259
دفتر خدمات ارتباطی کد 51302 خ جمهوری بین خ دوازده فروردین واردیبهشت پ382 66493554
موبایل و لوازم جانبی ناصر خ جمهوری بین دانشگاه و ابوریحان پ 242 66951041
موبایل جهان صوت خ جمهوری بین شیخ هادی وکوی ولیعصرپ850 66495865
موبایل عصر دیجیتال خ جمهوری بین فلسطین و ولی عصر پ 46 66463774
موبایل امیر خ جمهوری بین فلسطین و ولیعصر پ 66 66498086
دیجیتال تکنیک خ جمهوری بین فلسطین و ولیعصر پ 84 66408502
همراه اول 72161323 خ جمهوری بین گلشن و باستان پ1476 66916836
موبایل عصر دیجیتال خ جمهوری بین ولی عصر و فلسطین پ46 66463774
موبایل امداد خ جمهوری بین ولی عصر و شیخ هادی پاساژ رویال ط1 پ2/2 66492811
موبایل امداد خ جمهوری بین ولی عصر و شیخ هادی پاساژ رویال ط1 پ2/2 66492811
موبایل امداد خ جمهوری بین ولی عصر و شیخ هادی پاساژ رویال ط1 پ2/2 66492811
نوین ارتباط خ جمهوری بین3راه جمهوری وشیخ هادی پ64 66497446
موبایل 502 علاء الدین خ جمهوری پاسازعلاءالدین ط 5پ502 66702610
موبایل کنترونیک خ جمهوری پاساژ امجد ط همکف واحد 16 66726761
موبایل امین خ جمهوری پاساژ ایرانیان پ26 66745419
موبایل احمد خ جمهوری پاساژ ایرانیان زیر پ18 66745211
موبایل احمد خ جمهوری پاساژ ایرانیان زیر پ18 66745211
موبایل وان تو وان بیزنس خ جمهوری پاساژ ایرانیان ط زیر همکف پ 11 66745428
تعمیرات موبایل تختی خ جمهوری پاساژ ایرانیان ط همکف پ 65 66734357
موبایل گالری نیما خ جمهوری پاساژ بزرگمهر ط زیر همکف پ 37 66717032
موبایل سپهر خ جمهوری پاساژ بزرگمهر همکف پ 25 66742306
موبایل سلوک خ جمهوری پاساژ بزرگمهر پ57 66727413
موبایل آیناز خ جمهوری پاساژ بزرگمهر زیر پ35 66717412
موبایل آیناز خ جمهوری پاساژ بزرگمهر زیر پ35 66717412
متین موبایل خ جمهوری پاساژ بزرگمهر ط 3 پ 117 66727448
موبایل آیناز خ جمهوری پاساژ بزرگمهر ط زیر همکف پ 35 66717412
موبایل روژان خ جمهوری پاساژ بزرگمهر ط زیر همکف پ 45 66717542
موبایل آرشام خ جمهوری پاساژ بزرگمهر ط زیر همکف پ33 66717327
موبایل امیر خ جمهوری پاساژ بزرگمهر ط4 واحد119 66752654
موبایل جام جم خ جمهوری پاساژ بزرگمهر همکف پ15 طبقه بالکن 66755688
خدمات امور مشترکین 51111 خ جمهوری پاساژ جمهوری همکف پ 8 66719190
موبایل تل پارس خ جمهوری پاساژ خانه موبایل زیر واحدB7 66744966
ماتگر موبایل خ جمهوری پاساژ ط زیر همکف پ 58 66739056
موبایل تاج نیکا خ جمهوری پاساژ علا ءالدین ط 1- پ39 66723065
موبایل سفیر خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 73 66713925
موبایل نوری خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ24 66714804
موبایل نوری خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ24 66714804
موبایل امارات خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 4 پ 475 66725067
موبایل مهدی خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 5 پ 583 66725459
موبایل سهند همراه خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 5واحد 561 66725367
موبایل پرشیا خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 6 پ 645 66737658
موبایل خورشید خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 6 پ621 66721640
موبایل آریانا خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 6 پ633 66706128
موبایل ایران زمین ششم خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 6 پ638 66712666
پارسه موبایل خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 6پ 685 66723576
تک موبایل خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 23 66724361
شهر موبایل خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 26 66710097
تاج موبایل نیکا خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 39 66723065
موبایل خط رو خط خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 47 66710356
موبایل جمهوری خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 53 66745704
موبایل آریا خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 9 66725084
موبایل زنوز خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ3 66740502
موبایل پکن خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 28 66748580
موبایل روشن خ جمهوری پاساژ علا الدین ط همکف پ 83 66712391
کالج موبایل خ جمهوری پاساژ علا الدین واحد 534 66739030
موبایل برادران ستوده خ جمهوری پاساژ علا لدین ط زیر همکف پ 12 66708594
موبایل فیضی 2 خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط زیر همکف پ26 66713746
موبایل ایران چین2 خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط 2- پ111 66745260-61
موبایل ایران چین خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط 2- واحد111 66753012
موبایل فرهنگیان خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط اول پ 171 66717989
موبایل فرهنگیان خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط اول پ 171 66717989
موبایل دی خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط زیر پ48 66727101
موبایل پرنس خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط زیر همکف پ64 66748854
موبایل پرنس خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط زیر همکف پ64 66748854
موبایل پرنس خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط زیر همکف پ64 66748854
موبایل آماترا خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط زیرهمکف پ10 66751675
موبایل فضل الهی خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط1 پ153 66710668
موبایل فتاحی خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط2- پ131 66753023
موبایل فرهنگ خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط4 واحد455 66721758
موبایل عابدینی خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط6 پ656 667437074
موبایل اورنج خ جمهوری پاساژ علاءالدین پ 56 ط همکف 66706886
خدمات موبایل کام اندی خ جمهوری پاساژ علاءالدین زیر پل حافظ پ218 66720756
خدمات موبایل کام اندی خ جمهوری پاساژ علاءالدین زیر پل حافظ پ218 66720756
موبایل مسعود خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط 1پ103 66725015
موبایل داده پردازی تهران خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط 3 پ 316 66725622
موبایل عظیمی خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط 3 پ352/2 66710010
موبایل بهگام خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط 4 پ402 66746620
موبایل کاوسیان خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط زیر همکف پ43 66721967
موبایل دی خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط زیر همکف پ48 66728774
موبایل 110 خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط زیر همکف پ69 66709222
موبایل کاوه خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط ششم واحد627 66745559
موبایل پارس خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط همکف پ52 66725835
موبایل سامان خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط همکف پ36 66717085
موبایل الجزیره خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط2 واحد268 66710422
موبایل سنترال خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط3 پ346 66753016
موبایل سنترال خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط3 پ346 66753016
موبایل اسکار خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط3 پ348 66751585
موبایل اورجینال خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط3 پ349 66728644
موبایل اورجینال خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط3 پ349 66728644
موبایل حافظ خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط5 واحد509 66727577
موبایل حافظ خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط5 واحد509 66727577
موبایل آدینه خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط5 واحد557 66751650
موبایل آدینه خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط5 واحد557 66751650
موبایل پاسارگاد 1 خ جمهوری پاساژ علائ الدین همکف پ 44 66722246
موبایل سهیل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط زیر همکف پ 5 66709157
پارس موبایل خ جمهوری پاساژ علاالدین بر خیابان حافظ پ224 66712182
موبایل امیرتل خ جمهوری پاساژ علاالدین پ 625 66732363
موبایل امیرتل خ جمهوری پاساژ علاالدین پ 625 66732363
موبایل امیرتل خ جمهوری پاساژ علاالدین پ 625 66732363
موبایل مسعود خ جمهوری پاساژ علاالدین پ431 ط4 66750222
موبایل ثقفی خ جمهوری پاساژ علاالدین پ79 66722500
موبایل مهدی خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ14 66724681
موبایل بهمن خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ27 66720825
موبایل آشنا خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ38 66710962
موبایل آشنا خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ38 66710962
موبایل آشنا خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ38 66710962
موبایل فرهاد خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ44 66706473
لوازم جانبی موبایل آماترا خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ55 66737063
موبایل پرنس خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ64 66748854
موبایل غدیر خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر واحد56 66745911
موبایل فرشید خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر همکف پ13 66723062
موبایل نوری خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر همکف پ24 66714804
گالری موبایل پگاه خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر همکف پ31 66705481
موبایل امین خ جمهوری پاساژ علاالدین ط 3 پ 359 66745419
موبایل مهرداد خ جمهوری پاساژ علاالدین ط 4 پ 472 66710100
موبایل مهرداد خ جمهوری پاساژ علاالدین ط 4 پ 472 66710100
موبایل آدینه خ جمهوری پاساژ علاالدین ط 5 پ 557 66751650
موبایل پارس پیام خ جمهوری پاساژ علاالدین ط 5 واحد 521 66718368
موبایل فیضی1 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط زیر همکف پ25 66704927
موبایل علیرضا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط زیر همکف پ36 66723886
موبایل جم خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی 2 پ175 66753025
پارس موبایل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی یک پ34 66727526
موبایل اورجینال 2 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی یک پ74 66751663
موبایل سالکان 2 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی یک پ76 66752867
تعمیرات موبایل آماترا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی1پ55 66737063
موبایل وهاب خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی2 پ132 66722134
موبایل ستایش خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی2 پ150 66746160
DK درژه خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی2 پ151 66713697
موبایل شهرگل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط همکف پ 16 66721584
موبایل سخائی خ جمهوری پاساژ علاالدین ط همکف پ 14 66718686
موبایل دنیز سیستم خ جمهوری پاساژ علاالدین ط همکف پ 55 66710352
موبایل نیا 1 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط همکف پ 58 66746575
موبایل رسام خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ158 66713587
موبایل رسانه خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ160 66712165
موبایل آریو خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ161 66712103
موبایل رسا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ163 66758343
موبایل راک خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ168 66704963
APPLE SHOP موبایل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ171 66753743
ایران فون خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ182 66711640
موبایل پروشات خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 واحد121 66758521
کامپیوتر جواهرچی خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1پ107 66711488
موبایل ویانا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1پ111 66760339
موبایل و کامپیوتر رابین خ جمهوری پاساژ علاالدین ط2 پ220 66710041
قطعات موبایل متقی خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 پ302 66758345
لوازم موبایل جعفری خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 پ327 66736677
SKY TECH موبایل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 پ331 66705545
GSM موبایل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 پ353 66714054
موبایل قبادی 361 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 پ361 66751735
موبایل آرامیس خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 واحد301 66720185
آلفاموبایل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 واحد307 66748582
موبایل ایران تک خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3پ315 66712940
موبایل سناتور خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3پ324 66753024
لوازم جانبی موبایل برمودا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3پ328 66753643
موبایل انرژی خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3پ333 66751673
قطعات موبایل آرتین خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3پ371 66713545
قطعات موبایل تراش سبز خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 پ406 66731734
لوازم موبایل سلطانی خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 پ415 66708337
موبایل خاطره خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 پ417 66710774
موبایل عصر جدید خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 پ478 66706261
موبایل لئو خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 پ478 66708682
موبایل نوبهار خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 پ484 66722149
آسیاتل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 واحد409 66758520
موبایل مهرگان خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 واحد445 66715103
پخش قطعات موبایل مرتضی خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 واحد471 66753022
موبایل صبا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ 515 66726230
موبایل 502 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ502 66752864
موبایل هانی تل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ522 66707544
موبایل اسکان خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ532 66727757
موبایل هایپرفون خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ550 66745047
لوازم موبایل مونترال خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ551 66707481
موبایل ونوس خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ554 66719264
موبایل ونوس خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ554 66719664
موبایل ونوس خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ554 66719624
گوشی 140 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ576 66746674
لوازم جانبی موبایل رسا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 واحد556 66746745
میکروسیستم همراه خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 واحد587 66728832
موبایل 554 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5پ554 66718597
لوازم موبایل داماس خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5پ555 66725038
آوا نوکیا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6 پ626 66721291
موبایل بهار 80 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6 پ632 66708450
موبایل طاها خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6 پ653 66745078
موبایل فروشی ماهرویان خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6 پ658 66723188
موبایل آتا باطری خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6 واحد615/1 66758523
موبایل یکتا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6 واحد657 66404386
موبایل الغدیر 609 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6پ609 66726053
موبایل بابک خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6پ629 66570220
لوازم جانبی موبایل درژه خ جمهوری پاساژ علاالدین طبقه منفی2 پ151 66713697
ایران خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ 45/2 66706937
ایران خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ 45/2 66706937
موبایل جام جم خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ15 66727431
موبایل20 خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ20 66746742
شبکه جوان خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ37 66710827
موبایل آشیل خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ45 66716009
موبایل آشیل خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ45 66716009
موبایل آشیل خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ45 66716009
موبایل پژواک خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ68 66725175
موبایل محمدی خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف واحد63 66751597
موبایل موژان خ جمهوری پاساژ علالدین ط4 پ475 66738890
موبایل سید خ جمهوری پاساژ,لاءالدین ط ششم پ683 66723885
موبایل پایتخت خ جمهوری پاساژایرانیان پ24 66751547
موبایل همراه اول خ جمهوری پاساژایرانیان ط زیرزمین 1-پ8 66735237
موبایل کوثر خ جمهوری پاساژایرانیان نرسیده به پل حافظ پ28 66732166
موبایل تی تی خ جمهوری پاساژبزرگمهرپ37ط زیرهمکف 66717032
موبایل فنون فیکس خ جمهوری پاساژبزرگمهرط دوم واحد79 66710897
موبایل بست پارت خ جمهوری پاساژبزرگمهرط زیرهمکف پ45 66717542
موبایل SEPEHR خ جمهوری پاساژبزرگمهرط همکف پ50 66727477
موبایل جمهوری خ جمهوری پاساژبزرگمهرط3پ105 66748681
موبایل اس.ام.اس خ جمهوری پاساژتوکل پ113 66723461
موبایل آیمیت پارت خ جمهوری پاساژعلا ء الدین ط زیر همکف پ 75 66707834
موبایل آلپ خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ121ط2- 66733347
موبایل قائم خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ25 66748080
موبایل پیمان خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ350 66705162
موبایل درخشان خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ379 66745260
موبایل دریا خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ39 66710468
موبایل شیرازی خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ64ط همکف 66721935
موبایل شیرازی خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ64ط همکف 66721935
موبایل من خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ8 66710700
موبایل غدیر خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 1-پ56 66722094
موبایل هارپاک خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 1-واحد12 66708591
موبایل فرشید خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 1-واحد13 66723062
موبایل امید خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 1واحد181 66738290
موبایل دیتا خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 2-واحد124 66724173
موبایل آیرن خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 4پ414 66710280
موبایل داتیس خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 6واحد642 66751667
موبایل گرینتل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 6واحد671 33504567

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس