ماشین افزار خان کشی

خان کشی یک فرآیند منحصربه فرد با کارایی بسیار بالا است ، که در آن تغذیه لبه های برنده به داخل قطعه کارکه عامل تغیین کننده ضخامت تراشه است، بستگی به ابزار تراش مربوطه بنام خان کش دارد . سطح حاصله عکس شکل مقطع خان کش است و در بیشتر موارد با یک بار عبور ابزار بر روی قطعه کار تولید می شود.

همان طور که در شکل (1-24)نمایش داده شده است ،خان کش مجموعه ای از ابزارهای تک لبه است که بر روی یک میله صلب مرکزی قرار گرفته و هر لبه بیش از لبۀ قبلی از میلۀ مرکزی فاصله دارد. این افزایش فاصله از محور پله نام دارد و عمق تراش هر دندانه
(ضخامت تراشه) را معلوم می کند، و به این ترتیب نیازی به تغذیۀ ابزار خان کشی نیست. شکل لبۀ جلویی دندانه ها ، شکل سطح ماشین شده را تعیین می کند. در نتیجه بخاطر شرایط ذاتی ابزار ، نیازی به حرکت های نسبی پیچیده بین ابزار و قطعه کار وجود ندارد و معمولاً سطح مورد نظر با یک حرکت سادۀ خطی خان کش بر روی قطعه کار (یا قطعه کار بر روی خان کش ) ایجاد می شود.
اگر چه واضح است که به خاطراین مشخصه ها خان کشی یک روش
سریع وساده ماشین کاری است، این نیز روشن است که رابطۀ نزدیکی بین شکل مورد نظر،مقدار ماده ای که باید برداشته شود وطرح خان کش وجود دارد. بعنوان مثال کل ضخامت ماده ای که می توان برداشت نمی تواند از کل پله ابزار تجاوز کند، و پله هر دندانه باید طوری باشد که ضخامت تراشه مناسب ماده تراشیدنی را به وجود آورد.
در نتیجه یا باید برای هر کاری یک خان کش ویژه ساخت، یا اینکه قطعه را طوری طرح کرد که با خان کش های استاندارد قابل تولید
باشد. بنا براین خان کشی روشی بسیار مناسب و مورد مصرف در کارهای انبوه سازی است که تعداد زیاد قطعات تولیدی مخارج تهیه ابزار گران قیمت را توجیه می کنند. این فرآیند همچنین روش مناسبی برای ایجاد برخی شکل های ساده و استاندارد نظیر جا خار است که می توان با انواع خان کش های موجود انجام داد.
با اینکه خان کشی در اصل برای ایجاد جا خارهای داخلی بوجود آمده و تکامل یافته است .امتیازات مشخص آن موجب تکامل بیشتر این فرآیند در جهت تهیۀ خان کش های مخصوص برای ایجاد انواع مختلف سطوح نظیر سطح های تخت،استوانه ای و نیم استوانه ای داخلی و خارجی و بسیاری سطح های نا منظم شده است.شکل لبۀ دندانه خان کش محدودیت زیادی ندارد و در نتیجه شکل سطح های قابل ایجاد به روش خان کشی عملا نا محدود است.تنهامحدودیت های فیزیکی عدم وجود مانع در مسیر حرکت ابزار و وجود استحکام کافی در قطعه برای مقابله با نیروهای وارده است. در خان کشی داخلی باید سوراخی در قطعه وجود داشته باشد تا خان کش بتواند وارد ان شود. چنین سوراخی را می توان با مته کاری ، سوراخ تراشی یا ماهیچه گذاری ایجاد کرد. غالبا دقت کار خان کشی بیشتر از فرزکاری و برقوکاری است. اگر چه غالبا حرکت نسبی بین ابزار و قطعه کار در خان کشی یک حرکت ساده خطی است. برای ایجاد شیارهای مارپیچ
نظیر محورهای خارخور مارپیچ و خان داخل لوله تفنگ می توان حرکت چرخشی نیز به ابزار داد.
طراحی خان کش
اجزاء اصلی ، شکل و آرایش دندانه های خان کش در شکل (1-24)نمایش داده شده است. هر دندانه یک ابزار تراش تک لبه پهن با نظمی شبیه دندانه های اره است، با این تفاوت که اندازه آنها برابر نیست و به اندازه پله با هم تفاوت دارند که تعیین کننده عمق تراش هر دندانه است.عمق تراش از حدود 006/0اینچ در مورد دندانه های خشن تراش برای فولاد خوش تراش،تا حداقل 001/0اینچ برای دندانه های پرداخت است.اندازه دقیق آن تابع چند عامل است.ضخامت بیش از اندازه زیاد موجب ایجاد تنش های ناهنجار در دندانه های خان کش و در قطعه کار می شود.ضخامت خیلی کم باعث عمل مالش بجای تراش می شود.استحکام و شکل پذیری فلز تراشیدنیعوامل اصلی هستند.
در مواردی نظیر خان کشی فرآورده های ریخته گری و فرجینگ که سطح تخت و ساینده دارند و لازم است عمق تراشه زیاد باشد ،از خان
کش های نوع دندانه آرمیچری یا جست دار استفاده می شود،شکل ( 2-24).در این طرح دو یا سه دندانه متوالی به اندازه همدیگربوده،ولی هر کدام از دندانه های یک گروه در قسمتی از لبه بریدگیدارند،بطوریکه عامل تراش فقط با قسمتی از محیط دندانه صورت می گیرد . به این ترتیب می توان بدون افزایش نیروی لازم برای هر دندانه تراشه های کم عرض تر ولی عمیق تر برداشت.با استفاده از دندانه های دو گانه که در شکل (2-24)نمایش داده شده است،نیز می توان نیروی وارد بر هر دندانه را کاهش داد.در این طرح دو دندانه متوالی هم اندازه وجود دارند که در محیط اولی شیارهای پر عرض تراشه شکن تعبیه شده است و فقط در قسمت هایی از محیط خود فلز را می تراشد ، در حالی که دندانه صاف بعدی عمل تراش را کامل می کند.
روش دیگر کاهش نیروی وارد بر هر دندانه ، استفاده از اصلی است که در شکل (3-24)نمایش داده شده است.
این روش بیشتر برای خان کشی سطوح تخت عریض مورد استفاده قرار می گیرد.همان طور که در این شکل مشاهده می شود،قسمت
وسط سطح بوسیله چند دندانه اولیه تراشیده می شود و دندانه های بعدی که در دو دسته تدریجا از خط مستقیم انحراف پیدا می کنند بقیه سطحرا می تراشند.
خان کش هایی که دندانه های دوگانه،آرمیچری یا تدریجی دارند،بلندتراز خان کش های با دندانه معمولی هستند و در نتیجه استفاده از آنها مستلزم داشتن ماشین هایی با طول مسیر کافی است.
درخان کش های مسطح،سطح دندانه ها به موازات جهت حرکت است یا زاویه ای بین 5 تا 20 درجه با آن می سازد.اینگونه خان کش هایی که با برش فلز را می تراشند نرم تر کار می کنند و لرزش آنها کمتراست. اگر چه بیشتر کارهای خان کشی مسطح بر روی سطح تخت انجام می شود،امکان خان کشی سطوح دیگرنیز وجود دارد.
در خان کش نیز مانند تیغ اره،گام دندانه ها و فضای خالی بین آنها که بوسیله شعاع تامین می شود،باید برای تراشه کافی باشد.تمام تراشه های ایجاد شده بوسیله یک دندانه در تمام مدت درگیری ابزار با کار باید در فضای بین دو دندانه متوالی جا شود.از طرفی بهتراست گام آنقدر کوچک باشد که در هر لحظه اقلا دو یا سه دندانه مشغول تراشکاری باشند.
قلاب زاویه تراشه اولیه را معلوم می کند و تابع ماده تراشیدنی است که برای فولادبین 15 تا 20 درجه و برای چدن بین 6 تا 8 درجه است.زاویه پشت یا زاویه آزاد انتهایی برای جلوگیری از مالیده شدن ابزار به کار است و بین 1 تا 3 درجه می باشد.
قسمت عمده تراشه برداری بوسیله دندانه های خشن تراش صورت می گیرد. دندانه های نیمه پرداخت کن موجب صاف کردن سطح می شوند،در حالی که دندانه های پرداخت کن برای ایجاد اندازه دقیق هستند. در یک خان کش نو همه دندانه های پرداخت کن به یک اندازه هستند. با ساییده شدن دندانه های پرداخت کن اولیه،دندانه های بعدی عمل تصحیح اندازه را انجام می دهند. در پاره ای خان کش ها برای پرداخت بیشتر دندانه های جلاکاری تعبیه شده اند. این دندانه ها لبه تیز ندارند،بلکه به شکل دکمه بوده و معمولا بین 001/0 تا 003/0 اینچ بزرگتر از اندازه سوراخ هستند. عمل مالش دندانه ها موجب صاف شدن و تصحیح اندازه سوراخ می شود.از این خان کش ها بیشتر برای قطعات چدنی و فلزات غیرآهنی استفاده می شود.
انتهای کشش،شکل(1-24)،فقط در خان کش های کشیدنی وجود دارد و برای اتصال سریع خان کش به مکانیزم کشیدن است.زایده جلوئی برای هم راستا کردن خان کش با سوراخ پیش از شروع تراشکاری است و زائده عقبی ابزار را هنگام خروج از قطعه کار با سوراخ تمام شده هم راستا نگاه می دارد. طول ساقه باید آنقدر باشد که خان کش بتواند از درون کار عبور کرده و پیش از در گیر شدن دندانه های خشن تراش با کار به مکانیزم کشیدن بسته شود. چنانچه خان کش در ماشین قائم که مجهز به مکانیزم جابجا کردن ابزار است، مورد استفاده گیرد وجود دم لازم است. روشن است که هرگز نباید از خان کش برای برداشتن فلز بیش از آن اندازه ای که بخاطر آن طرح شده است،استفاده می شود. بیشترین مقدار فلز قابل برداشتن مجموع تمام پله های دندانه ها است. در طراحی قطعات باید حداقل020/0 اینچ برای خان کشی منظور کرد و بیشترین مقدار عملی حدود 25/0 اینچ است.
سرعت خان کشی
سرعت خان کشی نسبتا پایین است و بندرت از 50 فوت در دقیقه تجاوز می کند.اما از آنجا که معمولا سطح با یک بار حرکت خان کش تراشیده می شود،فرآورش این فرآیند بالا است و غالبا یک دور کامل بین 5 تا 30 ثانیه طول می کشد. بخش عمده زمان دوره تولید صرف مسیر برگشت،جابجا کردن خان کش و باز کردن و بستن کار در ماشین می شود. این شرایط تراشکاری موجب تسهیل در امر سرد کردن و روغن کاری شده و نتیجه آن نرخ فرسایش بسیار پایین ابزار است. این امر یکی از امتیازات خان کشی بعنوان یک فرایند انبوه سازی است،زیرا از این راه نیاز به تیز کردن های متوالی ابزار کاهش
یافته و عمر خان کش های گران قیمت بیشتر می شود.
برای یک ماده تراشیدنی و سرعت تراش مشخص،نیروی لازم برای کشیدن یا فشار دادن خان کش تابع پهنا،پله و تعداد دندانه های در حال تراش است. در نتیجه هنگام طراحی و انتخاب یک خان کش باید محدودیت های طول مسیر و توان ماشین در نظر گرفته شود.
ساختمان خان کش
بخاطر سرعت های تراش پایین،بیشتر خان کش ها،حتی آنهایی که برای انبوه سازی بکار می روند،از فولاد آلیاژی یا فولاد ابزار تند بر ساخته می شوند. در مواردی که در خطوط انبوه سازی پیوسته،خصوصا در خان کشی مسطح،می توان جنس دندانه ها را از
کربور تنگستن انتخاب کرده و بدون نیاز به تیز کردن مجدد به مدت زیاد مورد بهره برداری قرارداد. بیشتر خان کش های داخلی یکپارچه هستند،اما در بسیاری از موارد بصورت پوسته ای تهیه می شوند که روی یک میله قرار می گیرند. چنانچه خان کش یا قسمتی از آن به سرعت فرسوده شود،فقط یک پوسته جایگزین می گردد که مستلزم هزینه خیلی کمتر از تعویض یک خان کش یکپارچه کامل است. هر دونوع خان کش در شکل (5-24)نمایش داده شده اند.
خان کش های سطح کوچک غالبا یکپارچه هستند،ولی خان کش هایبزرگتر از سرهم کردن قطعات کوچک درست می شوند،شکل(5-24)
ساختمان چند پارچه باعث می شود که هزینه تهیه و تیز کردن خان کش کمتر شود. علاوه براین در بیشتر موارد امکان جایگزینی قطعات وجود دارد .
جنس خان کش
بیشتر خان کش ها را از فولاد آلیاژی یا فولاد ابزار تند بر می سازند . بعلت سرعت های تراش پایین،این مواد برای اغلب شرایط تراشکاری،حتی انبوه سازی مناسب هستند. در خطوط انبوه سازیپیوسته،خصوصا در خان کشی مسطح،می توان از ابزار با دندانه های از جنس کربورتنگستن استفاده کرد،زیرامی توان این خان کش ها رابه مدت چندین ماه بدون نیاز به تیز کردن مجدد،مورد استفاده قرار داد.
تیز کردن خان کش
بیشتر خان کش ها را با سنگ زدن دندانه هایشان تیز می کنند. هنگام تیز کردن خان کش های داخلی،با ریکه خان کش نباید سنگ زده شود،زیرا در این صورت اندازه آن تغییر می کند. گاهی اوقات باریکه خان کش های مسطح را سنگ می زنند،که البته برای حفظ رابطه بین دندانه ها باید همه آنهارا به یک اندازه سنگ زد.
مکانیزم های کشنده خان کش
هنگامی که از خان کش کشیدنی استفاده می شود،لازم است آنرا با یک وسیله مکانیکی به سر کشش ماشین وصل کرد. اگر لازم نباشد پس از هر دوره کشش خان کش از دستگاه باز شود،می توان از یک اتصال رزوه دار ساده استفاده کرد. در مواردی که خان کش با دست به ماشین بسته می شود،در انتهای کشش آن شیاری وجود دارد که با فرو کردن یک خار در این شیار و شیار نظیر روی دستگاه کشنده آنهارا به هم متصل می کنند.
در بسیاری از موارد از ماشین های نیمه خودکار یا خودکار استفاده می کنند که خان کش با وسایل مکانیکی به وضعیت اولیه برگردانده می شود. در اینگونه ماشین ها از دستگاه های خان کش خود کار گرد استفاده می کنند. پس از رسیدن بازوی دستگاه کشنده به انتهای مسیر،غلاف بیرونی به وسیله فشار وارده از یک متوقف کننده به محل اول برگردانده می شود. با این عمل فک دستگاه باز شده و می توان ساقه خان کش را بیرون آورد. دستگاه کشنده در آغاز دوره بعدی به طور خود کار ساقه را در خود می گیرد.
ماشین های خان کشی
از آنجا که کلیه عوامل تعیین کننده شکل سطح تراشیدنی وشرایط تراشکاری،بجزسرعت،درخان کش منظور شده است،ماشین های خان کشی نسبتا ساده هستند. کار اساسی این ماشین ها ایجاد حرکت رفت وآمدی ساده در خان کش و وسیله ای برای جابجا کردن خودکار آن است.
بیشتر ماشین های خان کشی با نیروی هیدرولیک کار می کنند،البته درچند نوع ویژه از نیروی محرکۀ مکانیکی استفاده می شود.
انتخاب بین ماشین افقی وقائم در درجه اول تابع طول مسیرومساحت موجود در کارگاه است. بخاطر محدودیتهای ارتفاع،طول مسیر ماشین های قائم بندرت از 60 اینچ تجاوز می کند. تقریبا هراندازه مسیر برروی ماشین های افقی امکان پذیراست،ولی نیاز به مساحت وسیع کارگاه دارد.
پرس های خان کشی
اساسا این ماشین ها پرس های هیدرولیکی با پیستون متحرک در مسیر هدایت شده هستند،شکل (7-24).ظرفیت آنها معمولا بین 5 تا 50 تن است و برای خان کش های فشار دادنی داخلی مورد استفاده قرار می گیرند.
هنگام خان کشی داخلی زائده جلوئی خان کش را داخل سوراخ تعبیه شده در قطعه کار که در کارگیر روی میز ماشین بسته شده است،فرومی کنند. با پایین آمدن پیستون،پرس به سطح بالای خان کش فشارآورده و آنرا با کار درگیر می سازد.
در مقایسه با ماشین های دیگر خان کشی،پرس های خان کشی نسبتا کند هستند،ولی می توان از آنها برای کارهای دیگر نظیر خمکاری و استیکینگ نیز استفاده کرد که در ضمن ماشین هائی انعطاف پذیر و ارزان هستند.
ماشین های کشیدنی بطرف پاییناجزاء عمده این ماشین ها میز کار (که غالبا به کارگیر نصب شده بر روی پایه کروی مجهز است)،دستگاه بالابر
خان کش در بالای میز و مکانیزم کشیدن آن در زیر میز واقع شده است. این ماشین ها ممکن است یک یا دو مجموعه بالابر و مکانیزم کشنده داشته باشند. هنگامی که بالابر خان کش را از سطح میز بالاتر می برد می توان قطعه کار را در محل خود قرار داد. پس از آن بالابر زائده انتهای خان کش را پایین آورده و از درون سوراخ قطعه کار رد می کند که از انجا به مکانیزم کشیدنی متصل می شود. بالابر،انتهای بالائی خان کش را آزاد کرده و خان کش از درون قطعه کار کشیده می شود،سپس قطعه کا را از روی میز برمی دارند و خان کش را بالا می آورند تا به مکانیزم بالابر وصل شود. در پاره ای از موارد که ماشین دو پیستون داشته باشد،پیستون ها را طوری تنظیم می کنند که هنگام پایین کشیدن یک خان کش در ایستگاه دیگر کار از میز باز می شود و خان کش بطرف بالا کشیده می شود.
ماشین های کشیدنی بطرف بالاپیستون کشیدنی خان کش بالای میز و مکانیزم جابجا کننده خان کش در زیر آن قرار دارد. هنگامی که خان کش(یا خان کش ها)بطرف پایین می آیند،کار بر روی زائده آن گذاشته می شود. سپس مکانیزم جابجا کننده،خان کش را بالا می آورد تا به سر کشنده وصل شود.
در حالی که خان کش بطرف بالاکشیده می شود قطعه کار در سطح زیرین میز متوقف شده و تا خان کش کاملا از درون آن عبور نکرده است،همانجا متوقف می ماند. پس از آن قطعه کار آزاد می شود و معمولا از طریق یک کانال به داخل ظرف قطعات تمام شده می افتد.
ماشین ها کشیدنی به طرف بالا ممکن است تا 8 پیستون داشته باشند. از آنجا که فقط لازم است قطعه کار را در ماشین قرار داد،و عمل جابجا کردن خان کش و باز کردن قطعه کار بطور خودکار صورت می گیرد،فرآورش این ماشین ها بسیار بالا است. در مورد برخی از انوع قطعات می توان از وسائل تغذیه خودکار استفاده کرد.
ماشین های خان کشی قائم مسطحخان کش های ماشین های خان کشی قائم مسطح در کشو حرکت می کنند تا تکیه کافی برای مقابله با نیروهای عرضی داشته باشند. از آنجا که در این ماشین ها نیاز به جابجا کردن خان کش وجود ندارد،از ماشین های کشیدنی ساده تر ولی بزرگتر و سنگین ترهستند.
بسیاری از این ماشین ها دو یا بیش از دو کشو دارند،بطوری که هنگام ماشین شدن یک قطعه می توان قطعه دیگری را در ماشین بست،چون مسئله جابجا کردن خان کش مطرح نیست دوره تولید بسیار کوتاه است. غالبابرای بستن کار از کارگیرهای کشویی یا چرخان شاخص دار استفاده کرده و با کاهش زمان جابجا کردن کار،زمان دوره تولید را به حداقل می رسانند.
ماشین های خان کشی افقی
دلیل اساسی استفاده از ماشین خان کشی افقی کشیدنی یا مسطح ایجاد مسیرهای طولانی و استفاده خان کش های بلندتر است که به طور متعارف در ماشین های قائم براحتی قابل استفاده نیستند. همانطور که در شکل (11-24) مشاهده می شود، ماشین های خان کشی افقی کشیدنی اساسا همان ماشین های کشیدنی قائم هستند که به پهلو خوابانده شده اند. البته نسبت بین قطر وطول خان کش های مورد مصرف در این ماشین ها باید طوری باشد که بتوانند خود را نگهداشته و در اثر وزن خود خیز قابل توجهی پیدا نکنند. در نتیجه از ماشین های افقی به ندرت برای خان کشی سوراخ های کوچک استفاده می شودوبه این دلیل معمولا ماشین های بزرگی هستند. کارهای خان کشی که مستلزم دو حرکت همزمان باشند(نظیر ایجاد خان درلوله تفنگ یا خارخورمارپیچ)معمولا بوسیله ماشین های افقی انجام می شود.
ماشین های خان کشی افقی مسطح در انواع شکل واندازه ساخته می شوند. در این ماشین ها نیز مانند نوع قائم خان کش ها بر روی کشوهای محکم نصب شده اند که بوسیله پیستون حرکت می کنند. برخی از خان کش ها فقط در یک جهت مسیر حرکت می تراشند در حالی که برخی انواع دیگر به دو سری خان کش مجهز هستند ودر هر دو جهت حرکت پیستون عمل تراشکاری را انجام می دهند. اگر این گونه ماشین ها به وسایل مناسب برای جابجا کردن کار مجهز می شوند،به منظور قرار دادن در خط تولید بسیار مناسب هستند.
ماشین های خان کشی مسطح پیوسته
این نوع ماشین ها در کارهای انبوه سازی استفاده روز افزون یافته اند. در بیشتر موارد خان کش ها ثابت هستند وکار که بر روی خط نقاله بدون انتها قرار گرفته است،از مقابل آنها کشیده می شود. معمولا چند کارگیر برروی خط نقاله نصب می کنند تا در یک انتها قطعات کار را در آنها بسته و پس از ماشین کاری،در انتهای دیگر آنها را باز می کنند. گاهی اوقات بستن وبازکردن قطعات بطور خودکار انجام می شود.
ماشین های خان کشی گردان
در این ماشین ها که گاهی اوقات در انبوه سازی مورد استفاده قرار می گیرند،خان کش ها ثابت هستند و کار که در کار گیرهای نصب شده بر روی یک میز گردان بسته شده است،از میان یا از زیر آنها عبور می کند. امتیاز این ماشین ها در از بین بردن زمان غیر مولد در اثر حرکت رفت وآمدی است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال