ماشین خودکار

 نخستین ماشینهای خودکار به شکل اسباب بازی ساعت دار بودند بیش از 229 سال پیش یک ساعت ساز سویسی عروسکی به اندازه یک آدم زنده ساخت او در کنار یک میز مینشست وشروع به نوشتن می کرد درون این آدمک ماشینی مقدار زیادی سیم میله وچرخ وجود داشت که اصول کار آن روی اعمال مکانیکی بود وبهتر است نام آن را آدم مکانیکی بگذاریم .خلاصه این سیمها وچرخ دنده ها حرکات دست عروسک را کنترل می کردند تا قلم را در جوهر فرو کند وروی کاغذ بنویسد. این عروسک ماهرانه ساخته شده بود اما یک ماشین خودکار واقعی نبود واگر مانعی در سر راه او قرار می گرفت در آن گیر می کرد ونمی توانست با تفکر آن را از سر راه خود بردارد برای مثال اگر دوات عروسک از مرکب خالی بود همچنان به کار خود ادامه میداد یعنی قلم را در دوات می زد وبدون مرکب شروع به نوشتن میکرد.اما ربات چایی درست کن که چندی بعد ساخته شد با آن فرق میکرد یعنی اکر کبریت نبود تا اجاق روشن شود آب جوش نمی آید وزنگ نیز به صدا در نمی آمد. این دستگاه وقتی چای درست می کرد که کتری آماده باشدخلاصه وقتی یکی از ملزومات نبود به کارش ادامه نمی داد یعنی اعمالش منطقی بود یا به اصطلاح مجموعه یک گیت منطقی Andبودیعنی تازمانی که تمام مجموعه AND نمی شد چای آماده نمی گشت. چای درست کن در سال 1902 ساخته شد.( از این دونمونه اخیر هیچ عکسی پیدا نشد در صورتی که از آنها عکس یا تصویری به دست ما رسید حتما برای شما در سایت خواهیم زد.)
آنچه را که ماشین خودکار یا ربات میخوانیم تنها به انسان نماها خلاصه نمی شوند بلکه اکثر آنچه اکنون در اطراف ماست ماشین خود کار هستند. مثلا ماشین لباس شویی قهوه درست کن ماشین حساب ورایانه(کامپیوتر) .
ماشینهای خوکار در کارخانه ها ومرکز تحقیقاتی بیشترین کاربرد خود را دارند زیرا اصولا در جایی ازرباتها استفاده میشود که یا براب انسان خطرنا است ویا انسان ازتوانایی آن در آن سطح عاجز!!!!!!؟؟؟ نمونه ای ازآن اتصال دهنده قسمتهای مختلف در کارخانه های ماشین سازی است. گفتیم کارهای خطرناک ((مـوبـت)) یکی از اولین رباتهایی است کـه بـرای اینگـونه فـعالیتها ساخته شده است دیگری (( رتوت)) است که برای جابجا کردن میله های رادیواکتیو ساخته شد. البته ماشینهای خوکار ورباتها پارا از این مرحله فراتر نهادند(( لونا اوک هود)) اولین رباتی بود که بدست بشر به خارج از فضای زمین فرستاده شد این ربات که سطح ماه را می پیمود توسط مهندسان شوروی سابق به فضا فرستاده شد.البته این پیشرفت فقط به فضا نیزختم نشد بلکه رباتها اعماق دریا ها را نیز پیمودند یک بلدزر زیر دریایی به نام N4 بادوربینهای قوی خود در جلو وعقب میتوانست حرکات خود را کنترل کند هرچند هنوز آنچنان دارای قدرت تفکر در سطح هوش مصنوعی نبود؟؟!!
تسلیحات نظامی نیز از رباتها بدون بهره نبوده اند هواپیماهای بدون خلبان موشکهای کنترل شونده حرارتی و... مثالهایی از این منونه اند.

هوش مصنوعی مهمترین مبحثی است که امروزه ذهن دانشمندان ودانش پژوهان را به خود مشغول کرده است در ابتدا هوش مصنوعی برای بازی شطرنج مورد استفاده قرار گرفت سپس از آنجا تعمیم یافت تا بدینجا رسید هوش مصنوعی که شامل برنامه های سطح بالا ومدارات اجتماعی سیلیکونی است میتوانند بدون دخالت انسان برای خود فکر کنند چیز بیاموزند ودر مواقع مورد نیاز از آنها استفاده کنند کامپیوترها به هیچ وجه هوش مصنوعی نمی باشند وفقط میتوانند هوش مصنوعی را با کمک آنها ایجاد کرد بسته به برنامه ای که با آن این مبحث نوشته میشود وبا توجه به قدرت سخت افزری سیستم او قادر است در مدت یک ثانیه میلیونها پردازش را انجام دهد که این پردازشها رابصورت مفید طبقه بندی نماید.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس