معرفی اجزای لاستیک ماشین

آج لاستیک، ترکیبی از انواع مختلف لاستیکهای طبیعی و مصنوعی است. آج لاستیک به همراه دیواره از قالبهای اکسترود خارج شده و در طولهای معینی بریده میشوند. در این مرحله از تولید، آج به صورت لاستیک نرم میباشد و هنوز طرح لازم برای ایجاد خاصیت چسبندگی یا کشش در لاستیک در آن ایجاد نشده است.
- دیواره، پایداری جانبی لاستیک را تامین کرده، لایه های بدنه را محافظت کرده و جلوی خروج هوا را میگیرد. برای تامین بهتر پایداری جانبی، ممکن است اجزای دیگری نیز همراه دیواره در لاستیک تعبیه شود.
- لایه های پوششی، در برخی از لاستیکها به کار میروند. این لایه های اضافی، همه اجزای داخلی لاستیک را سر جای خود محکم نگه میدارند. این لایهها در تمام لاستیکها تعبیه نمیشوند. از این لایه ها اغلب در لاستیکهای با کد سرعت بالا استفاده میشود تا به نگه داشتن اجزای تشکیل دهنده لاستیک در سرعتهای بالا کمک کنند.
لایه های بدنه ،از چند لایه با الیاف مختلف تشکیل شده است که در لاتین به آنها پلای گفته میشود. عمده الیاف به کار رفته در این لایهها از جنس پلیاستر هستند. این لایه ها در یک لاستیک رادیال، عمود بر راستای آج لاستیک قرار میگیرند. لایه های بدنه در برخی از لاستیکهای قدیمی به شکل مورب چیده شدهاند و با راستای آج دارای زاویه معینی هستند. این لایه ها توسط مواد لاستیکی پوشش داده میشوند تا عمل چسبیدن آنها به سایر اجزا و همچنین درزگیری آنها تامین شود. استحکام یک لاستیک اغلب با تعداد لایههای تشکیل دهنده آن بیان میشود. بیشتر لاستیکهای سواری دارای دو لایه هستند. به منظور درک استحکام لاستیکها بد نیست بدانید که برخی از خودروهای صنعتی دارای لاستیکهایی با بیش از 30 لایهاند.
- مفتول فولادی، مجموعهای از سیمهای فولادی بسیار محکم است که در یک توده لاستیکی احاطه شدهاند. این سیمها قدرت لازم را برای نگه داشتن لاستیک در رینگ و همچنین دفع نیروهای وارد از سوی دستگاههای جا انداختن لاستیک در رینگ فراهم میکنند.
- تسمه های فولادی، در لاستیکهای رادیال به منظور تقویت ناحیه زیر آج به کار میروند. این تسمه ها مقاومت در مقابل پنچری را بالا برده و باعث تخت شدن سطح آجدار میشوند که باعث تماس بهتر لاستیک با سطح جاده میشود. تمام این اجزا به اضافه آستر داخلی و در برخی از لاستیکها روکشهای کناری در دستگاه تولید لاستیک با هم مونتاژ میشوند. در این دستگاه، تمام اجزای لاستیک در موقعیتهای از پیش تعیین شده به صورت دقیق قرار گرفته و سپس لاستیک به شکل و اندازه تقریبا نهایی آن شکل میگیرد. در این مرحله، تمام اجزای تشکیل دهنده لاستیک موجودند، اما به اندازه مورد نیاز نسبت به هم محکم نگه داشته نشده اند و هیچ کد، رقم یا گلی بر روی آنها حک نشده است. به این لاستیک، لاستیک خام گفته میشود. در مرحله بعد، لاستیک را وارد دستگاه فراوری میکنند. در این دستگاه، عملیات نهایی شامل پخت، قالبریزی علامتها و کدهای لاستیک و همچنین آج لاستیک انجام میشود. گرمای این دستگاه همچنین تمام اجزای تشکیل دهنده لاستیک را محکم به هم میچسباند. این فرایند را جوشکاری لاستیک مینامند. پس از انجام پرداخت نهایی و بازبینی، لاستیک آماده میشود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس