موبایل چیست ؟ چگونه کار میکند ؟

آيا هرگز از خود سئوال کرده ايد که يک موبايل چگونه کار مي کند؟ و چه اجزایی دارد ؟ چه چيزی باعث تفاوتش از يک تلفن عادی (ثابت) مي شود؟

ميليونها نفر در ایران و در چهارگوشه دنيا از تلفنهای موبایل استفاده مي نمايند. آنها ابزار کوچک بسيار مفيد وجالبی ميباشند. با يک تلفن موبايل شما مي توانيد با هر شخصی در روي کره زمين تقريباً از هر نقطه اي که آنتن موجود باشد ارتباط برقرار کرده و صحبت نماييد!

اين روزها، تلفنهاي سلولي (موبايل) يک آرايه باور نکردني از توابع و کارها را براي کاربرش فراهم آورده و توابع و کارهاي جديد نيز بايک گام سريع در حال اضافه شدن هستند. بستگي به مدل تلفن سلولي(موبایل)تان شمامي توانيد امور زير را با آن انجام دهيد :

اطلاعات مربوط به تماسها را د ر آن ذخيره نماييد.
ليستهاي امور يا وظايفي را که بايد انجام دهید در آن ايجاد نماييد.

رار ملاقاتها را با آن پيگيري و دنبال نموده و يادآوري کننده ها را در آن تنظيم نماييد.

از ماشين حساب تعبيه شده در درونش براي عمليات رياضي ساده استفاده نماييد.

پست الکترونيکي (ايميل) را ارسال يا دريافت نماييد.

اطلاعات (اخبار، سرگرمي، مظنه هاي سهام) را از اينترنت بگيريد.

بازيهاي ساده را با آن انجام دهيد.

دستگاهها و وسايل ديگري نظير PDA ها، پخش کننده هاي MP3 و دريافت کننده هاي GPS را در آن يکي يا مجتمع نماييد.

مشي سلول چیست موارد راجع به يک تلفن سلولي (موبايل)

يکي از جالب توجه ترين موارد راجع به يک تلفن سلولي (موبايل) اينست که آن در حقيقت يک راديو مي باشد -- يک راديوی بسيار پيشرفته، ولي با اينحال يک راديو است. تلفن توسط الکساندر گراهام بل در سال 1876 ميلادي اختراع شد، و ارتباطات بي سيم مي تواند ريشه اش را در اختراع راديو توسط نيکولاي تسلا(Nikolai Tesla) در دهه 1880 ميلادي ( که به طور رسمي در 1894 ميلادي توسط يک ايتاليايي جوان با نام گوگليمو مارکوني [Guglielmo Marconi] ارائه شد)، رديابي شود. خيلي طبيعي بود که اين دو تکنولوژي بزرگ تدريجاً با يکديگر ادغام شدند.

در دوره هاي تاريک قبل از تلفنهاي سلولي(موبايل)، افراد عامه اي که واقعاً به توانايي در ايجاد ارتباطات متحرک نياز داشتند، تلفنهاي راديويي را در اتومبيل هایشان نصب و راه اندازي نمودند. در سيستم تلفن راديويي، يک برج آنتن مرکزي در هر شهر وجود داشت، و شايد 25 کانال بر روي آن برج موجود بود. اين آنتن مرکزي به اين معنا بود که تلفن در اتومبيل شما به يک فرستنده قدرتمند نياز داشت -- به قدري قدرتمند که بتواند تا 40 يا 50 مايل (حدود 70 کيلومتر) قدرت انتقال داشته باشد. اين نيز به اين معنا بود که افراد زيادي نمي توانستند از تلفنهاي راديويي استفاده کنند -- به اين دليل که به تعداد کافي کانال موجود نبودند.

نبوغ سيستمهاي سلولي، تقسيم يک شهر به سلولهاي کوچک مي باشد. اين مسئله به بطور گسترده ای به استفاده مجدد از فرکانس های مشابه در سرتاسر يک شهر اجازه مي دهد.

تلفنهاي سلولي و باندهاي شهروندان (CBS)

يک روش خوب براي درک پيشرفته بودن يک تلفن سلولي اينست که آن را با يک راديوي باند شهروندان(راديوي آماتور بدون مجوز در ايالت متحده)يا يک دستگاه بي سيم مقايسه کنيم.

دوپلکس کامل (Full Duplex) - به توانايي انتقال اطلاعات در هر دو جهت در يک کانال ارتباطي گفته میشود، اگر سيستم توانايي انتقال اطلاعات را در هر دو جهت و بصورت همزمان داشته باشد، در مقابل نیمه دوپلکس (Half Duplex) - اگر در هر زمان اطلاعات فقط در يک جهت منتقل شوند به آن نیمه دوپلکس يا Half Duplex گفته مي شود.

هم بي سيم ها و هم راديو هاي با باندهاي شهروندان (CB)، نیمه دوپلکس( Half Duplex )ميباشند.

این به اين معنا است که دو نفر که ازطريق راديو هايي باباند شهروندان ارتباط برقرار مي نمايند از فرکانس مشابه استفاده مي نمايند، ازاينرو در هرزمان فقط يکنفر مي تواند صحبت نمايد.

يک تلفن سلولي (موبايل) يک دستگاه دوپلکس کامل (Full Duplex) مي باشد. اين به اين معناست که شما از يک فرکانس براي صحبت کردن و از يک فرکانس ثانويه جداگانه براي گوش کردن استفاده می کنید . هر دو نفر در حال تماس بايکديگر مي توانند در آن واحد و هم زمان با هم صحبت نمايند.

کانالها

يک دستگاه بي سيم بطور نمونه فقط يک ( 1 ) کانال دارد، و يک راديوي باباند شهروندان(CB Radio) داراي 40 کانال مي باشد. يک تلفن سلولي (موبايل) ميتواند بر روي 1664 کانال يا بيشتر ارتباط برقرار نمايد.

بردمحدوده- Range

يک دستگاه بي سيم مي تواند تا حدود يک 1 مایل (6/1 کيلومتر) بابکارگيري فرستنده 25/0 وات صدارا انتقال دهد. يک راديوي با باند شهروندان (CB Radio) براي اينکه قدرت بسيار بالاتري نسبت به بي سيم ها دارد ميتواند در حدود 5 مايل (8 کيلومتر) با بکارگيري فرستنده 5 وات صدا را انتقال دهد. تلفنهاي سلولي (موبايل) در درون سلولها عمل مي نمايند، و ميتوانند درحال حرکت از يک سلول به سلول ديگر سوئيچ نمایند. سلولها به تلفنهاي سلولي (موبايل) برد باور نکردني را خواهند داد.

يک شخص با بکارگيري يک تلفن سلولي ميتواند صدهامايل را در حالت رانندگي پيموده و مکالمه اش را باطرف ديگردر کل زمان مکالمه اش بخاطر مشي سلولي حفظ نمايد.

در راديوي نیمه دوپلکس(Half Duplex)، هر دو فرستنده ها از فرکانس مشابه استفاده مي کنند. در اين نوع ارتباط فقط يک طرف ميتواند در هر مقطع زماني صحبت نمايد.

مهندسي سلولي (Cell Engineering)

دريک سيستم تلفن سلولي(موبايل) آنالوگ نمونه در ايالات متحده، کریر یا (اپراتور) تلفن سلولي (موبایل) در حدود 800 فرکانس را جهت استفاده مشترکین اش در سراسر شهر دريافت مي نمايد. کریر يا اپراتور، شهر را به سلولها تقسيم مي کند. هر سلول بطور نمونه اندازه اش در حدود 10 مايل مربع (26 کيلومتر مربع) مي باشد. مي توان سلولهارا بطور عادي بعنوان شش ضلعي ها بر روي يک توري بزرگ که هر واحدش تشکيل شده از يک شش ضلعي، در نظر گرفت. نظير زير:

به علت اينکه تلفنهاي سلولي (موبایل) و ايستگاههاي پايه (Base Stations) از فرستنده هاي با قدرت کم استفاده مي نمايند، همان فرکانسها را ميتوان در سلول هاي غير مجاور مجددا" استفاده نمود. بعنوان مثال در 2 سلول پر رنگ ميتوان از فرکانسهاي مشابه و يکسانی استفاده نمود.

هر سلول داراي يک ايسنگاه مبنا يا پايه مي باشد که از يک برج با يک ساختمان کوچک حاوي تجهيزات راديويي تشکيل شده است.

يک سلول منفرد در يک سيستم آنالوگ از یک هفتم (7/1) کانالهاي صوتي دوپلکس موجود استفاده مي نمايد. به اين معنا که هر سلول (از هفت سلول بر روي توري يا شبکه شش ضلعي)، (7/1) کانالهاي موجود استفاده می نمايد، از اينرو داراي مجموعه منحصر بفردی از فرکانسها بوده و هيچ تصادمي بوجود نخواهد آمد:

یک کریر يا اپراتور تلفن سلولي (موبایل) بطور نمونه 832 فرکانس راديويي را جهت استفاده مشترکین اش در يک شهر ميگيرد.

هر تلفن سلولي (موبایل) براي هر مکالمه تلفني از دو فرکانس استفاده مي نمايد – (يک کانال دوپلکس کامل) -- از اينرو به طور نمونه براي هر کریر (اپراتور) 395 کانال صوتي وجود دارند و 42 فرکانس ديگر براي کانالهاي کنترلي استفاده مي شوند .

بنابراين، هر سلول در حدود 56 کانال صوتي آماده استفاده مشترکین دارد.

به عبارت ديگر، در هر سلول، 56 نفر مي توانند با تلفن سلولي (موبایل) شان بطور همزمان صحبت نمايند.

سيستم هاي سلولي (موبايل) آنالوگ، به عنوان فن آوري متحرک (موبايل) نسل اول يا 1G در نظر گرفته مي شوند.

با روشهاي نقل و انتقال ديجيتالي در نسل دوم یا 2G تعداد کانالهاي موجود افزايش مي يابند .براي مثال يک سيستم ديجيتال بر پايه TDMA قادر است 3 برابر تماسهاي سيستم آنالوگ را حمل نمايد، از اين رو در هر سلول در حدود 168 کانال قابل استفاده ی مشترکین وجود دارند.

ارسال در تلفنهاي سلولي (موبايل)

تلفنهاي سلولي (موبايل) در درون خود داراي فرستنده هاي با توان و قدرت پايين مي باشند. برخي از تلفنهاي همراه داراي 2 قدرت سيگنال: 6/0 وات و 3 وات مي باشند. (برای مقایسه بیشتر: تلفنهای باند شهروندان [CB] با 4 وات صوت را انتقال می دهند). ایستگاه پایه نیز باتوان و قدرت پایینی عمل انتقال و مخابره را انجام می دهد. فرستنده های با توان و قدرت پایین دارای 2 مزیت می باشند:

فرستنده های يک ايستگاه پایه و تلفنهاي درون همان سلول نمي توانند خيلي دورتر از آن سلول عمل انتقال صوت را انجام دهند.بنابراين در شکل بالا، هر دو سلول پر رنگ مي توانند از 56 فرکانس مشابه استفاده مجدد بنمايند.

مصرف انرژي تلفن سلولي، که معمولا" توسط باتري تغذيه مي شود نسبتا" پايين است، قدرت و انرژي پايين به معناي باتريهاي کوچک مي باشد، و به همین دلیل است که تلفن های سلولی به راحتی در دست جای می گیرند.

مشي سلولي احتياج به تعداد بالايي از ايستگاههاي پايه در يک شهر با هر اندازه ی دارد. يک شهر بزرگ نمونه مي تواندصدهابرج را براي استفاده از تلفنهاي سلولي (موبایل)اش در اختیار بگیرد.

به علت اينکه افراد زيادي از تلفنهاي سلولي (موبایل) استفاده مي نمايند، هزينه های استفاده از تلفنهای سلولی براي هر کاربر پايين باقي مي ماند. هر کریر (اپراتور) در هر شهر دارای يک دفتر مرکزي است که دفتر سوئيچينگ تلفن همراه يا متحرک (Mobile Telephone Switching Office-MTSO) ناميده ميشود، است. اين دفتر تمام ارتباطات تلفني سلولی یا موبایل را با سيستم تلفني زميني معمولي یا ثابت اداره و مدیریت کرده و تمام (ايستگاههاي پايه - BaseStations) را در آن منطقه کنترل مي نمايد.

کدهاي تلفنهاي سلولي (موبايل)

تمام تلفنهاي سلولي (موبايل) دارای کدهاي ويژه اي در ارتباط با خودشان مي باشند. اين کدها براي شناسايي تلفن سلولي (موبايل)، مالک تلفن سلولي(موبايل)، و فراهم کننده سرويس وخدماتش (اپراتور) اش، استفاده مي شوند.

حال در نظر بگيريم که داراي يک تلفن سلولي(موبايل) هستید، شما آنرا روشن نموده وشخصي سعي دارد با شما تماس بگیرد.

در زير مواردي که براي اين برقراري تماس اتفاق مي افتند آورده شده اند:

زماني که در ابتدا تلفن سلولي (موبايل)تان را روشن مي کنيد، آن تلفن سلولي (موبايل) منتظر شنيدن يک کد شناسايي سيستم System Identification Code – SID) - يک شماره 5 رقمي منحصر به فرد است که توسط هر حمل کننده يا اپراتور توسط FCC اختصاص داده مي شود)، بر روي کانال کنترل مي شود. کانال کنترل يک فرکانس ويژه ميباشد که تلفن سلولي(موبايل) و ايستگاه پايه(Base Station) براي صحبت کردن با يکديگر در مورد اموری نظیر برپا کردن تماس و تغيير دادن کانال استفاده مي نمايند. اگر تلفن سلولي (موبايل ) نتواند هيچ کانال کنترلي را براي شنيدن به آن پيدا نمايد، متوجه ميشود که خارج از محدوده است و پيام" No Service " را بر روي صفحه نمايش گرش نمايش مي دهد.

زمانيکه تلفن سلولي (موبايل) کد شناسايي سيستم يا SID را دريافت مي کند، آنرا باSID که در درونش برنامه ريزي شده مقايسه می نمايد. اگرهر دو SID با يکديگر مطابقت داشته باشند، تلفن سلولي (موبايل) ميفهمد که سلولي که با آن ارتباط برقرار کرده بخشي از سيستم اپراتور محلی اش (Home ) مي باشد.

در امتداد با يک SID، تلفن سلولي (موبايل) همچنين يک درخواست ثبت را انتقال مي دهد، و MTSO مکان تلفن سلولي (موبايل)تان را در بانک اطلاعاتي اش رد يابي مي کند . بدين طريق، زمانيکه مي خواهد زنگ تلفن شما را به صدا در آورد MTSO متوجه ميشودکه شما در چه سلولي هستيد.

4. MTSO تماس گرفته شده را دریافت و سعي مي کند که شما را پيدا نمايد. MTSOدر بانک اطلاعاتي اش جستجو مي کند که متوجه شود که شما در چه سلولي مي باشيد.

5. MTSO یک ذوج فرکانس را که تلفن سلولی (موبایل) شما در آن سلول استفاده خواهد نمود برداشته که برقراری تماس را امکان پذیر نماید.

6. MTSO با تلفن سلولي (موبايل) شما از طريق کانال کنترلي ارتباط برقرار نموده که به تلفن سلولي (موبايل) شما بگويد که از کدام فرکانسها استفاده نمايد، و زماني که تلفن سلولي (موبايل) شما و برج هر دو بر روي آن فرکانسها سوئيچ کردند، ارتباط شما با شخص تماس گرفته شده برقرار می شود. حال شما با يک راديوي دو طرفه با يک دوست مشغول صحبت مي شويد.

7. همانطور که شما بطرف لبه و حاشيه سلولتان حرکت مي کنيد، ايستگاه پايه (Base Station) که در آن هستید متوجه میشود که قدرت سیگنال تان در حال کم شدن است. در این ضمن ايستگاه پايه در سلولي که شما در حال حرکت بطرف آن هستيد و در حال گوش دادن واندازه گيري قدرتهاي سيگنال درتمام فرکانسها نه فقط در برد ومحدوده يک هفتم(7/1) خودش است متوجه مي شود که قدرت سيگنال تلفن سلولي (موبايل) شما در حال افزايش است. 2 ايستگاه پايه با يکديگر از طريق MTSO همآهنگي مينمايند و در مقطعي، تلفن سلولي (موبايل) شما بر روي کانال کنترلي اش سيگنالي را دريافت خواهد کرد که به آن فرمان تغيير فرکانسها را ميدهد. اين عمل عبور دادن، تماس تلفني، تلفن سلولي (موبايل) شما را به يک سلول جديد سوئیچ یا منتقل مینماید.

تعریف رومينگ(Roaming) در سیستم موبایل به چه معنا و مفهوم است؟

حال بگوييم که شما مشغول صحبت با تلفن سلولي( موبايل)تان هستيد و در حال حرکت از يک سلول به سلول ديگر -- اما سلولي که شما در حال حرکت به سمت آن مي باشيد توسط يک فراهم کننده خدمات يا اپراتور ديگر خدمات دهي ميشود، نه توسط اپراتور شما. بجاي قطع نمودن ارتباط، اين مکالمه در حقيقت به فراهم کننده خدمات يا اپراتور ديگر منتقل خواهد شد.

اگر کد شناسايي سيستم(SID) بر روي کانال کنترل با کد شناسايي سيستم(SID) برنامه ريزي شده در تلفن سلولي (موبايل) تان مطابقت ننمايد، تلفن سلولي (موبايل) شما متوجه ميشود که در حال انجام رومينگ مي باشد. MSTO، سلولي که شما در حال رومينگ در آن مي باشيد با MTSO سيستم اپراتور(Home) خودتان تماس برقرار نموده، که بانک اطلاعاتي اش را چک نمايد که تآييد کند که آيا SID تلفن سلولي (موبايل) که از آن استفاه مي نماييد معتبر است يا خير؟ سيستم اپراتور(Home) شما مشخصات تماس تلفن سلولي (موبايل) شما را به MTSO محلي تان جهت بازبيني و رسيدگي، ارسال، که سپس تلفن سلولي(موبايل) شما را به گونه اي که شما در حال حرکت از ميان سلولهايش هستيد ردگيري و دنبال مي کند. و شگفت آفرين ترین مسئله اينست که همه اينها در چند ثانيه اتفاق مي افتند.

مورد ی که کمتر شگفت آور است، اینست که شما ممکن است با نرخهاي بسيار سرسام آور براي تماسی که از طريق رومينگ با شخصی که داشته ايد، شارژ شويد. بر روی بیشتر تلفنهای سلولی (موبایل) لغت “Roam” بر روی صفحه نمایش تلفن سلولی (موبايل) تان زمانيکه منطقه پوشش دهي فراهم کننده خدماتتان را ترک مي کنيد و وارد منطقه پوشش دهي فراهم کننده خدمات ديگر مي شويد، ظاهر ميشود.

در غير اينصورت بهتر است که نقشه هاي پوشش دهي را با دقت مطالعه نماييد -- تا کنون بيش از یک شخص بطور غير لذت بخشي از هزينه هاي رومينگ سورپرايز شده اند. قرارداد خدمات تان را با دقت چک نماييد که دقيقاً متوجه شويد زمانيکه رومينگ مي کنيد چقدر بايد براي آن هزینه نماييد.

دقت نماييد که اگر ميخواهيد بطور بين المللي رومينگ نماييد، به تلفن سلولي يا موبايلي نياز خواهيد داشت که هم در موطن خود و هم خارج از آن بتواند کار کند. کشورهاي مختلف از فن آوريهاي دسترسي سلولي گوناگون استفاده مي نمايند.

برجهاي تلفنهاي سلولي - موبايل (BTS)

يک برج تلفن سلولي (موبايل) یا BTS، معمولاً يک دکل فولادي يا ساختار داربستي بوده که صدها فيت در هوا برافراشته مي شود.

اين يک برج مدرن با 3 فراهم کننده سرويس و خدمات تلفن همراه متفاوت بر روي يک ساختار مي باشد. اگر شما به پايه آن برج نگاه کنيد، مي توانيد ببينيد که امروزه چه تجهیزات کمی برای این مسئله نیاز است.

در اينجا تجهيزاتي مي باشند که متعلق به يکي از فراهم کنندگان سرويس و خدمات است:

جعبه هاي ارسال کننده ها و دريافت کننده هاي راديويي را در خود جاي داده و به برج اجازه ميدهد که با تلفنها ارتباط برقرار نمايد. راديوها (تلفنهاي همراه) از طريق آنتن هاي موجود بر روي برج (دکل) از طريق يک مجموعه (ست) کابلهاي کلفت، عمل اتصال را برقرار مي سازند.

اگر به دقت نگاه کنيد، خواهيد ديد که برج (دکل) و تمام کابلها و تجهيزات در پايگاه برج بطور محکمي در زمين نصب شده اند، براي مثال:يک علامت جهت اطمينان بخشي در مورد اينکه چندین فراهم کننده سرويس و خدمات اين برج (دکل) را بصورت اشتراکي استفاده مي نمايند اينست که يک قفل 5 راهه بر روي در موجود مي باشد. هر کدام ازاين 5 فراهم کننده ميتوانند قفل در را باز نموده و وارد شوند.

مشکلات تلفنهاي سلولي (موبايل)

يک تلفن سلولي (موبايل) همانند ديگر وسايل الکترونيکي، داراي مشکلاتي نیز مي باشد.

معمولاً خوردگي يا فرسايش قطعات داخلي که قابل تعمير نيز نمي باشند در صورتيکه اگر تلفن همراهتان مرطوب يا خيس شود يا با دستان خيس جهت فشردن دگمه ها استفاده شود، پيش مي آيد. يک کيف يا نگهدارنده محافظت کننده را در نظر بگيريد. اگر تلفن همراه شما مرطوب و خيس شود، کاملاً اطمينان حاصل نماييد که قبل از اينکه روشنش کنيد خشک شده که از اينرو بتوانيد از صدمه ديدن قطعات داخلي آن جلوگيري نماييد.

حرارت بسيار زياد در يک اتومبيل ميتواند به باتري يا قطعات الکترونيکي تلفن همراهتان صدمه بزند. سرماي بسيار زياد ميتواند باعث از دست دادن اطلاعات بر روي صفحه نمايش بطور موقتي شود.

تلفنهاي سلولي (موبايل) آنالوگ از مشکلي که بعنوان" همنوع سازي يا تکثير سازي (Cloning)" معروف است، دچار مشکل مي شوند. زمانيکه فردي نابکار شماره هاي شناسايي تلفن آنالوگ را سرقت نموده و قادر باشد تماسهایي را به حساب مالک آن تلفن آنالوگ بگيرد، گفته ميشود که آن تلفن تکثير شده.

در اينجا به اينکه چگونه حالت همنوع يا تکثير سازي (Cloning) بوجود مي آيد، مي پردازيم:

زمانيکه تلفن شما يک تماس را برقرار مي نمايد، آن تلفن(ESN - Electronic Serial Number) یا شماره سريال الکترونيکي و (MIN - Mobile Identification Number) یا شماره شناسايي متحرک را به شبکه در شروع تماس منتقل مي نمايد. ذوج MIN و ESN يک نشانه منحصر بفردی براي تلفن همراه شما مي باشند -- اين روشي است که شرکت تلفن متوجه ميشود که براي آن تماس براي چه شخصي صورتحساب بفرستد. زمانيکه تلفن شما ذوج MIN و ESN اش را انتقال ميدهد، اين امکان پذير است که افراد نابکار (با يک اسکنر - بی سیم) گوش داده و اين ذوج را سرقت نمایند. با تجهيزات صحيح، کاملا ساده است که يک تلفن ديگر را تغيير داده که حاوي ذوج MIN و ESN سرقت شده شود که به فرد نابکار اجازه ميدهد که به حساب شما تلفنهايش را بزند.

برجهاي تلفنهاي سلولي - موبايل (BTS)

يک برج تلفن سلولي (موبايل) یا BTS، معمولاً يک دکل فولادي يا ساختار داربستي بوده که صدها فيت در هوا برافراشته مي شود.

اين يک برج مدرن با 3 فراهم کننده سرويس و خدمات تلفن همراه متفاوت بر روي يک ساختار مي باشد. اگر شما به پايه آن برج نگاه کنيد، مي توانيد ببينيد که امروزه چه تجهیزات کمی برای این مسئله نیاز است.

در اينجا تجهيزاتي مي باشند که متعلق به يکي از فراهم کنندگان سرويس و خدمات است:

جعبه هاي ارسال کننده ها و دريافت کننده هاي راديويي را در خود جاي داده و به برج اجازه ميدهد که با تلفنها ارتباط برقرار نمايد. راديوها (تلفنهاي همراه) از طريق آنتن هاي موجود بر روي برج (دکل) از طريق يک مجموعه (ست) کابلهاي کلفت، عمل اتصال را برقرار مي سازند.

اگر به دقت نگاه کنيد، خواهيد ديد که برج (دکل) و تمام کابلها و تجهيزات در پايگاه برج بطور محکمي در زمين نصب شده اند، براي مثال:يک علامت جهت اطمينان بخشي در مورد اينکه چندین فراهم کننده سرويس و خدمات اين برج (دکل) را بصورت اشتراکي استفاده مي نمايند اينست که يک قفل 5 راهه بر روي در موجود مي باشد. هر کدام ازاين 5 فراهم کننده ميتوانند قفل در را باز نموده و وارد شوند.

داخل يک تلفن سلولي(موبايل)

در مقياس "پيچيدگي در هر اينچ مکعب"، تلفنهاي سلولي (موبايل) يکي از پيچيده ترين وسايلي هستند که مردم روزانه از آنها استفاده زیاد مي کنند. تلفنهاي سلولي (موبايل) ديجيتالي مدرن ميتوانند ميليونها محاسبات را در هر ثانيه پردازش نمايند براي اينکه بتوانند جرياني از اصوات را فشرده سازي نموده یا ازحالت فشرده سازي درآورند.

اگر قطعات يک تلفن سلولي (موبايل) را از هم باز کنيد، متوجه خواهيد شد که آن تلفن سلولي(موبايل) فقط حاوي چند بخش منحصربفرد و تک مي باشد:

1. يک تخته مدار شگفت آور حاوي مغزهاي تلفن سلولي(موبايل).

2. يک آنتن.

3. يک صفحه نمايش کريستال مايع (LCD).

4. يک صفحه کليد(که شبيه آن چيزي که برروي ريموت کنترل تلويزيونتان مي بينيد، نمي باشد.)

5. يک ميکروفون.

6. يک بلند گو.

7. يک باتري.

تخته مدار قلب سيستم مي باشد. در اينجا يکي از تلفنهاي ديجيتالي نوکيا بطور نمونه نشان داده شده است:

حال اجازه دهيد کمي راجع به اينکه برخي از اين تراشه هاي منحصر بفرد يا تک چه کارهایی را انجام ميدهند، صحبت نماييم. تراشه تبديل آنالوگ به ديجيتال و تبديل ديجيتال به آنالوگ، سيگنال صوتي خارج شده را از آنالوگ به ديجيتال و سيگنال وارد شده را از ديجيتال مجدداً به آنالوگ برمي گرداند. پرسسور يا پردازشگر سيگنال ديجيتالي يا(Digital Signal Processor – DSP) یک پروسسور بسیار سفارشی طراحی شده میباشد که بتواند محاسبات دستکاری سیگنال را در سرعت بالا انجام دهد.

ريز پردازنده يا ميکرو پروسسور تمام کارهاي عادي و روزمره اداره نمودن تلفن سلولي (موبايل) را براي صفحه کليد و صفحه نمايش انجام داده، و با سيگنال دهي فرامين و کنترلها از و به ايستگاه پايه (Base Station) و همچنين هماهنگي بقيه توابع بر روي تخته مدار سر و کار دارد.

تراشه هاي ROM و حافظه فلش، مخزني را براي ذخیره سيستم عامل و ويژگيهاي قابل سفارشي کردن تلفن سلولي(موبايل)نظير فهرست راهنماي (دايرکتوري) تلفن همراه فراهم مي آورد. فرکانس راديويي(RF) و بخش مديريت انرژي، شارژ نمودن مجدد را انجام داده و همچنين با صدها کانال FM در ارتباط است. نهايتاً تقويت کننده(آمپلي فاير)هاي فرکانس راديويي سيگنالهايي را که از آنتن و به آنتن منتقل مي شوند را اداره مي نمايند.

صفحه نمايش از نظر اندازه بطور قابل توجهي رشد نموده، همانطور که ويژگيها در تلفنهاي سلولي (موبايل) فعلي نظیر فهرست هاي تلفن، ماشين حسابها و بازيهاي ساخته شده در درونشان را ارائه ميدهند. برخي تلفنهاي همراه نیز نوعي PDA يا مرورگر وب را در خود جاي داده اند.

برخي تلفنهاي سلولي (موبايل) اطلاعات معيني را نظير کدهاي SID و MIN (يا شناسايي موبايل[Mobile Identification Number] – يک عدد 10 رقمي مي باشد که از تلفن شما استخراج مي گردد.) را در حافظه فلش داخلي شان ذخيره مي نمايند، در حاليکه تلفنهاي سلولي(موبايل) ديگر براي اينکار از کارتهاي خارجي (External) که مشابه کارتهاي اسمارت مديا یا رسانهء هوشمند (Smart Media) هستند، استفاده مي نمايند.

تلفنهاي سلولي (موبايل) داراي چنين بلندگو و ميکروفون ريز و کوچکي هستند که غيرقابل باور کردني است که چگونه برخي از آنها ميتواندصوت را مجدداً تولید نمايند. همانطور که در عکس صفحه قبل مشاهده مي کنيد، بلندگو از نظر اندازه در حد يک پول خرد 25 سنتي (پول خرد آمریکا معادل 4/1 دلار) است و ميکروفون بزرگتر از یک باطري ساعت مچي است. حال که از باطري ساعت مچي صحبت شد. اين باطري توسط تراشه ساعت داخلي تلفن سلولي يا موبایل بکار برده ميشود.

چيزي که بسيار شگفت آور است اينست که این امکانات 30 سال پيش کل کف يک دفتر در يک ساختمان را مي پوشاند و در زمان حال در يک بسته اي که به راحتي در کف دستان شما جاي ميگيرد، ارائه ميشود.

استاندارد تلفنهاي سلولي (موبايل) آنالوگ (Advanced Mobile Phone System)AMPS – سيستم تلفن متحرک پيشرفته:

در سال 1983 ميلادي، استاندارد تلفنهاي سلولي (موبايل) آنالوگ کهAdvanced Mobile Phone System)AMPS – سيستم تلفن متحرک پيشرفته) ناميده ميشد توسط FCC تآييد و براي اولين بار در شهر شيکاگوي ايالت متحده استفاده شد. اين استاندارد (AMPS) از يک محدوده فرکانسهاي بين 824 مگا هرتز و 894 مگاهرتز برای تلفنهای سلولی (موبایل) آنالوگ استفاده میکرد. برای اینکه رقابت تشویق شده و قيمتها پايين نگاه داشته شوند، دولت ايالات متحده احتياج به حضور دو (2) حمل کننده (کرير- يا اپراتور) در هر بازار داشت که بعنوان حمل کننده يا اپراتور A و حمل کننده یا اپراتور B شناخته ميشدند. يکي از حمل کننده ها (اپراتورها) معمولاً حمل کننده يا کرير تبادل محلي يا (Local Exchange Carrier – LEC) بود که يک راه با آب و تاب گفتن شرکت تلفن محلي است.

به حمل کنندگان (اپراتورهاي) A و B هر کدام 832 فرکانس اختصاص داده شد: 790 فرکانس براي صوت و 42 فرکانس براي ديتا. يک ذوج فرکانس (يکي براي ارسال و ديگري براي دريافت) جهت ايجاد يک کانال استفاده ميشد. فرکانسهايي که در کانالهاي صوتي آنالوگ استفاده ميشدند بطور نمونه 30 کيلو هرتز پهنا داشتند -- 30 کيلوهرتز بعنوان اندازهء استاندارد انتخاب شد بعلت اینکه اين پهناي فرکانس بشما کيفيت صداي قابل مقايسه با تلفنهاي ثابت یا سيم دار را ميداد. فرکانسهاي ارسال و دريافت هر کانال صوتي با 45 مگاهرتز جهت اينکه با يکديگر تداخل پيدانکنند، جدا ميشد. هرحمل کننده- کرير(اپراتور) داراي 395 کانال صوت و همينطور21 کانال ديتا جهت استفاده براي فعاليتهاي خانه تکاني نظير ثبت نام و پيج کردن مي باشد.

يک نسخه AMPS که به نام NAMPS(Narrowband Advanced Mobile Phone Service- سرويس تلفن متحرک پيشرفته با باند باريک) معروف مي باشد مقداري از فن آوري(تکنولوژي) ديجيتالي را براي اینکه اجازه دهد که سيستم بتواند تا حدود 3 برابر تماسها را نسبت به نسخه اوليه حمل نمايد، بکار گرفت. اگر چه NAMPS از فن آوري (تکنولوژي) ديجيتال استفاده مي نمايد، ولي هنوز بعنوان آنالوگ در نظر گرفته ميشود. AMPS وNAMPS فقط در باند 800 مگاهرتز عمل کرده و بسياري از ويژگيهايي که در سرويس و خدمات سلولي ديجيتالي مرسوم است را ارائه نميدهد، نظير پست الکترونيکي (ايميل) و مرور وب (Web Browsing).

اینک ديجيتال پديدار شد

تلفنهاي سلولي (موبايل) ديجيتالي، نسل دوم (2G) فن آوري یا تکنولوژي سلولي مي باشند. آنها از همان فن آوري (تکنولوژي) راديويي همانند تلفنهاي آنالوگ استفاده مي کنند، اما تکنولوژي راديويي را به روش ديگري نسبت به

تلفنهاي آنالوگ استفاده مي نمايند. سيستمهاي آنالوگ کاملاً از سيگنال بين تلفن و شبکه سلولي بهره نمي برند. اين دليلي مي باشد که چرا بسياري از شرکتهاي ارائه دهنده خدمات تلفني به سيستمهاي ديجيتالي سوئيچ کردند – یعلت اینکه آنها با استفاده از سیستمهای دیجیتالی مي توانند کانالهاي بيشتري را در درون يک پهناي باند داده شده، قرار دهند.

تلفنهاي ديجيتالي صداي شما را به اطلاعات باینری(Binary) - (تشکیل شده از یک ها و صفرها) تبديل نموده و سپس آنرا فشرده سازي مي نمايند. اين فشرده سازي به بين 3 تا 10 تماس تلفني سلولي (موبايل) ديجيتالي اجازه ميدهد که فضایي را که يک تماس تک آنالوگي اشغال مي نمايد، اشغال نماید.

بسياري از سيستمهاي سلولي (موبايل) ديجيتالي بر (FSK (Frequency-Shift Keying ، جهت ارسال و دریافت دیتا بر روی AMPS استفاده می نمایند. FSK از 2 فرکانس يکي براي يک ها وديگري براي صفرها استفاده مي کند و با سرعت زيادي بين اين دو (صفر و يک) جهت فرستادن اطلاعات ديجيتالي بين برج سلولي (موبايل) و تلفن تغيير مي کند.

مدولاسيون هوشمند و الگوهاي کد نمودن براي تبديل اطلاعات آنالوگ به ديجيتال، فشرده سازي آن ودوباره تبديل آن به حالت قبل در حاليکه کيفيت صوت را در سطح قابل قبول نگاه ميدارد، نياز مي باشد. تمام مطالب عنوان شده در بالا به معناي اينست که تلفنهاي سلولي (موبايل) ديجيتالي بايد حاوي قدرت پردازش بالايي باشند.

فن آوري (تکنولوژِي)هاي دسترسي سلولي(موبايل) نسل دوم (2G)

سه فن آوري (تکنولوژي) همگاني که توسط شبکه هاي تلفن سلولي (موبايل) نسل دوم استفاده ميشوند براي نقل و انتقال اطلاعات استفاده ميگردند:

1. •Frequency Division Multiple Access) FDMA دسترسي چندگانه با تقسيم فرکانس)

2. •Time Division Multiple Access) TDMA دسترسي چندگانه با تقسيم زمان).

3. •Code Division Multiple Access) CDMA دسترسي چندگانه با تقسيم کد)

اگر چه اين فن آوري (تکنولوژي) ها ممکن است بسيار هراسناک بنظر آيند، شما ميتوانيد يک حس خوبي را در مورد اينکه آنها چگونه کار مي کنند را با شکستن تيتر هر کدام بدست آوريد.

آخرين لغت بشما مي گويد که روش دسترسي چه مي باشد؟ لغت قبل از آخرین لغت، يعني تقسيم، به شما مي گويد آن متد چگونه تماسها را بر پايه روش دسترسي شکسته و خرد مي کند.

•FDMA هر تماس را بر روي یک فرکانس جداگانه مي گذارد.

•TDMA براي هر تماس يک بخش معيني از زمان را بر روي فرکانس تعيين شده اختصاص مي دهد.

•CDMA به هر تماس يک کد منحصر به فرد ميدهد و آنرا بر روي فرکانسهاي موجود پخش مي کند.

اولين بخش هر نام دسترسي چندگانه(Multiple Access) است. اين بسادگي بدين معناست که بيش از يک کاربر مي تواند از هر سلول استفاده نمايد.

FDMA

FDMA طيف را به کانالهاي صوتي جداگانه از طريق جدا کردن آن به تکه هاي پهناي باند متحد الشکل، جدا ميسازد. براي

اينکه FDMA را بهتر در ک کنيد، به ايستگاههاي راديويي فکر کنيد: هر ايستگاه سيگنالش را در محدوده باند موجود با

فرکانس متفاوتي ارسال مي کند. FDMA اساسا" براي نقل و انتقال آنالوگي استفاده ميشود. درحاليکه مطمئنا" قادر به حمل

اطلاعات مي باشد، FDMA به عنوان يک روش کارآ و مناسب براي نقل و انتقال ديجيتالي در نظر گرفته نمي شود.

TDMA

TDMA يک روش دسترسي است که توسط اتحاديه صنعت الکترونيک (Electronic Industry Alliance) و انجمن صنعت ارتباطات راه دور(Telecommunication Industry Association) براي استاندارد ميان زماني (Interim Standard 54) - (IS-54) واستاندارد ميان زماني 136(IS-136) استفاده ميشود. با بکارگيري TDMA، يک باند باريک که 30 کیلو هرتز پهنا و 7/6 ميلي ثانيه طول دارد زمان را به 3 ترتيب زماني تقسيم مي نمايد.

باند باريک در حالت سنتي اش به معناي "کانالها" مي باشد. هر مکالمه، راديو را براي يک سوم زمان به خود اختصاص ميدهد. اين مسئله امکان پذير است بعلت اينکه ديتا يا اطلاعات صوتي که به اطلاعات ديجيتالي تبديل شده فشرده سازي ميگردد و از اينرو به طور قابل توجه اي فضاي انتقال کمتري را اشغال ميکند. بنابراين TDMA ظرفيتش سه برابر از سيستم آنالوگي که از همان تعداد کانالها استفاه مي کند، بيشتر است. سيستمهاي TDMA در باندهاي فرکانس يا 800 مگا هرتز (IS-54) و يا 1900 مگاهرتز(IS-136) کار مي نمايند.

GSM

TDMA همچنين بعنوان فن آوري (تکنولوژي) دسترسي براي سيستم جهاني جهت ارتباطات متحرک يا(Global System for Mobile Communication-GSM) استفاده ميشود. هر چند GSM از TDMA به گونه اي متفاوت و ناسازگار نسبت به IS-136 استفاده مي نمايد. به GSM و IS-136 بعنوان 2 سيستم عامل متفاوت که برروي يک پردازشگر (پروسسور) قابل کار کردن مي باشند،نگاه نماييد، نظير Windows و Linux که هر دو بر روي پردازشگر (پروسسور) اينتل پنتيوم 3 کار مي کنند. سیستمهای GSM از روش رمزسازي (Encryption) براي اينکه تماس هاي تلفني را ايمن تر نمايند، استفاده مي کنند. GSM در باندهاي 900 و 1800 مگا هرتز در قاره اروپا و آسيا و در باندهاي 850 مگاهرتز و 1900 مگاهرتز (که بعضي مواقع به آن به عنوان باند 9/1 گیگا هرتز اشاره ميشود) در ايالات متحده کار مي نمايد. اين باندها در تلفنهاي سلولي (موبايل) ديجيتالي و سيستمهاي بر پایه PCS استفاده ميشوند. GSM همچنين پايه و بنيان براي شبکه ديجيتالي پيشرفته مجتمع شده( Integrated Digital Enhanced Network – IDEN) که يک سيستم متداول که توسط موتورولا معرفي و توسط نکس تل(NEXTEL) استفاده ميشود، ميباشد. GSM استاندارد بین المللی در اروپا، استرالیا و بیشتر قاره آسیا و آفریقا می باشد. در مناطق تحت پوشش، کاربران تلفنهاي سلولي (موبايل) می توانند تلفن سلولی (موبایل) خریداری نمایند که در هر کجا که اين استاندارد پشتيباني ميشود، کارکند. براي اينکه به فراهم کننده خدمات (اپراتور) ويژه اي

در اين کشورهاي گوناگون متصل شويم، کاربران GSM بسادگي کارتهاي ماجول شناسايي مشترک يا سيم کارت (Subscriber Identification Module-SIM )را در کشور مربوطه جايگزين مي نمايند. سيم کارت ها ديسکهاي کوچک قابل جابجايي که در تلفنهاي سلولي (موبايل) GSM قابل وارد کردن يا خارج کردن مي باشند، هستند. آنها تمام ديتاهاي اتصال شدنها و شماره هاي شناسايي که شما براي دسترسي به فراهم کننده سرويس وخدمات بي سيم (اپراتور) خاصي

نياز داريد، ذخيره مي نمايند. متآسفانه، تلفنهاي GSM 850 / 1900 مگاهرتز که در ايالات متحده استفاده ميشوند با سيستم بين المللي سازگار نمي باشند. اگر شما در ايالات متحده زندگي مي کنيد و احتياج داريد که دسترسي تلفن سلولي(موبايل) تان را زمانیکه در خارج از آمریکا هستید داشته باشید، میتوانید یا تلفن سلولی (موبایل) GSM سه بانده يا چهار بانده را خريداري و آنرا هم در موطن تان و هم زمانیکه سفر میکنید استفاده نمایید یا فقط یک تلفن سلولی (موبایل) GSM 900 / 1800 مگاهرتز را برای سفرهایتان خریداری نمایید. در ضمن شما قادر خواهید که سیم کارتهای از قبل پرداخت شده را برای محدوده گسترده ای از کشورها زمانی که در آن کشور هستید خریداری نمایید.

CDMA

CDMA به گونه اي کاملاً متفاوت نسبت بهTDMAعمل مينمايد. CDMA بعد از پروسه ديجيتال (صفر و يک) نمودن ديتا، ديتا را در کل پهناي باند موجود پخش مينمايد. تماسهاي تلفني چندگانه بر روي يکديگر در کانال قرار مي گيرند که البته به هر تماس يک کد ترتیبی منحصربفرد (Unique Sequence Code) اختصاص داده ميشود. CDMA يک شکل طيف پخش شده را دارا بوده که بسادگي به معناي اينست که ديتا در قطعات کوچک بر روي تعدادي فرکانسهاي جداگانه موجود فرستاده ميشود که اين فرکانسها براي استفاده در هر زمان در يک محدوده معين شده، قابل دسترس می باشند.

تمام کاربران در قسمتي از طيف باند پهن مشابه، ديتا را منتقل مي نمايند. سيگنال هر کاربر در کل پهناي باند با بکارگيري يک کد پخش منحصر بفرد، پخش مي شود. در دريافت، همان کد منحصر بفرد استفاده شده، که سيگنال را بازيافت نمايد. بعلت اينکه سيستمهاي CDMA نياز دارند که يک مهر زماني دقيق را بر روي هر قطعه يک سيگنال قرار دهند، آن (CDMA) به سيستم GPS براي اطلاعات مراجعه مي نمايد. بين 8 تا 10 تماس تلفني جداگانه ميتوانند در همان فضاي کانال که براي يک تماس آنالوگ AMPS فضا مي گيرد را حمل نمايند. تکنولوژي CDMA پايه استاندارد ميان زماني (Interim Standard) (IS-95) بوده و هم در باندهاي فرکانس 800 مگاهرتز و هم 1900 مگاهرتز عمل کرده و کار مي نمايد.

بطور ايده آل،TDMA و CDMA براي يکديگر شفاف و مرعي مي باشند.در عمل، سيگنالهاي CDMA با قدرت بالا زمينه پارازيت و سر و صدا را براي گيرنده هايTDMA افزايش داده، و سيگنالهاي TDMA با قدرت بالا مي توانند باعث بيش از توان بار نمودن و اختلال در گيرنده هاي CDMA شوند.

سلولي(موبايل) در برابر PCS

سرويس و خدمات ارتباطاتي شخصي(Personal Communications Services - PCS)يک سرويس تلفن بي سيم بوده که بسيار شبيه سرويس و خدمات تلفن سلولي (موبايل) مي باشد، البته با تآکيد بر روي سرويس و خدمات شخصي و قابليت متحرک بودن، در این سرویس توسعه داده شده. اصطلاح و واژه PCS اغلب بجاي "سلولي ديجيتالي" استفاده ميشود، اما PCS واقعي به معناي اينست که سرويس و خدمات ديگري نظير پيج کردن، Caller-ID و پست الکترونيکي در داخل يک سرويس قرار داده شده اند.

در حاليکه تلفنهاي سلولي در ابتدا براي استفاده در اتومبيلها ايجاد شده بودند، PCS از شروع از صفر و براي متحرک بودن بيشتر کاربر طراحي شد. PCS داراي سلولهاي کوچکتر بوده و بنابراين احتياج به تعداد بيشتري آنتن دارد که بتواند يک منطقه جغرافيايي را پوشش دهد. تلفنهاي PCS از فرکانسهاي بين 85/1 و 99/1 گيگا هرتز (1850 مگاهرتز تا 1990 مگاهرتز) استفاده مي نمايند.

از نظر فني، سيستمهاي سلولي (موبايل) در ايالات متحده در باندهاي فرکانس 824 مگاهرتز تا 894 مگاهرتز عمل مي نمايند، در حاليکه سيستمهاي سلولي برپايه TDMA ميباشند، PCS داراي فضاي کانال 200 کيلوهرتز و واحدهاي هشت برابر بجاي فضاي کانالي 30 کيلو هرتز نمونه و واحدهاي 3 برابری که در سلولي ديجيتالي پيدا مي شود، است.

تکنولوژي نسل سوم

فن آوري (تکنولوژي) نسل سوم، آخرين در ارتباطات متحرک مي باشد. 3G اختصار " نسل سوم" مي باشد -- اين تکنولوژي (فن آوري) سلولي آنالوگ را نسل اول و ديجيتال/PCS را نسل دوم ميسازد. فن آوري (تکنولوژي) نسل سوم براي تلفنهاي سلولي (موبايل) که به معناي واقعي چندرسانه اي (Multimedia) شده، منظور شده است -- که بطور نمونه تلفنهاي هوشمند(Smart Phones) ناميده مي شود -- و از ويژگيهاي پهناي باند افزايش يافته و نرخهاي انتقال افزايش يافته جهت اسکان دادن به برنامه هاي کاربردي بر پايه وب و فايلهاي تصوير و صوت برپايه تلفن سلولي (موبايل) استفاده مينمايد.

نسل سوم از چندين فن آوري (تکنولوژي) دسترسي سلولي (موبايل) تشکيل شده. 3 تا از متداولترين آنها تا سال 2005 ميلادي بشرح زير مي باشند:

• CDMA2000 - بر پايه دسترسي چندگانه با تقسيم کد نسل دوم مي باشد.

•UMTS) WCDMA ) - دسترسي چندگانه با تقسيم کد و باند پهن.

•TD-SCDMA – دسترسي چندگانه تقسيم کد همزمان با تقسيم زمان.

شبکه هاي نسل سوم داراي سرعتهاي انتقال باالقوه تا 3 مگابايت در ثانيه (در حدود 15 ثانيه براي دانلود نمودن يک آهنگ MP3 سه دقيقه اي) مي باشند. براي مقايسه، سريعترين تلفن سلولي (موبايل) نسل دوم ميتوانست تاسرعت 144 کيلو بيت در ثانيه (در حدود 8 دقيقه براي دانلود کردن يک آهنگ 3 دقيقه اي) عمل نماید. نرخهاي بالاي نقل و انتقال ديتا براي دانلود نمودن اطلاعات از اينترنت و ارسال و دريافت فايلهاي بزرگ چندرسانه اي (مالتي مديا) ايده آل ميباشند. تلفنهاي نسل سوم شبيه کامپيوترهاي مینی لپ تاپ بوده و ميتوانند استفاده هاي با باند پهن را نظير ويديو کنفرانس نمودن، (دريافت تصوير از وب، ارسال و دريافت فکس ها و دانلود کردن بسيار سريع پيامهاي پست الکترونيکي (ايميل) با ضميمه هايش) را انجام دهند.

*** پی نوشت:

مطالب زیر مرتبط به موضوع است خواندن این قسمت از مقاله در مجموع اطلاعات اضافی از موضوع را به شما ارایه می دهد

باند دوگانه در مقابل حالت دوگانه

اگر شما زياد به سفر مي رويد مسلماً به دنبال تلفن سلولي (موبايلي) خواهيد گشت که بتواند چندين باند، یا چندين حالت يا هر دو را ارائه دهد. حال اجازه دهيد که به هر کدام از اين انتخابها نگاه نزديکتري بیندازیم:

• باند چندگانه (Multiple Band) –

باند چندگانه (Multiple Band) – تلفن سلولي (موبايلي) مي باشد که داراي توانايي کار با چندين باند را داشته و ميتواند بين فرکانسهاي مختلف سوئيچ نمايد. براي مثال يک تلفن TDMA دو بانده مي تواند از سرويس و خدمات TDMA يا در سيستم 800 مگا هرتزي و يا در سيستم 1900 مگاهرتزي استفاده نمايد. يک تلفن GSM چهار (4) بانده ميتواند از سرويس و خدمات GSM در باندهاي 850، 900، 1800 و 1900 مگاهرتز استفاده نمايد.

• حالت چندگانه(Multiple Mode) –

حالت چندگانه(Multiple Mode) – در تلفنهاي سلولي (موبايل)، " حالت(Mode) " به نوع فن آوري (تکنولوژي) نقل و انتقالي که استفاده ميشود، اشاره مي نمايد. از اينرو يک تلفني که AMPS و TDMA را پشتيباني مي نمايد مي تواند بين اين حالتها زماني که نياز باشد سوئيچ نمايد. اين مسئله مهم است که يکي ازاين حالتها AMPS باشد -- اين براي شما اگر در منطقه اي باشيد که پشتيباني ديجيتالي وجود ندارد سرويس و خدمات آنالوگ را فراهم مي آورد.

• باند چند گانه/حالت چندگانه

باند چند گانه/حالت چندگانه بهترين امکانات را که بشما اجازه مي دهد که بين باندهاي فرکانس و حالتهاي انتقال در زماني که نياز باشد، سوئيچ نماييد.

• تغيير دادن باندها يا حالتها بطور خودکار و اتوماتيک توسط تلفنهايي که اين انتخابها را پشتيباني مي نمايند، انجام مي گيرند. معمولاً تلفن سلولي (موبايل) يک مجموعه (ست - Set) انتخاب بصورت پيش فرض خواهد داشت، نظير 1900 مگاهرتز TDMA، و سعي خواهد نمود که ابتداء با آن فرکانس و با آن تکنولوژي اتصال را برقرار نمايد. اگر اين تلفن باند دوگانه را پشتيباني نمايد و نتواند در باند فرکانس 1900 مگاهرتز عمل اتصال را انجام دهد به باند فرکانس 800 مگاهرتز سوئیچ خواهد نمود، و اگر اين تلفن سلولي (موبايل) بيش از يک حالت (MODE)را پشتيباني نمايد آن حالت ديجيتال را در ابتداء امتحان مي کند و اگر نتوانست ارتباط را برقرار نمايد سپس به حالت آنالوگ سوئيچ مي نمايد.

شما مي توانيد تلفنهاي سلولي (موبايل) هم دو يا هم سه حالته پيدا و خريداري نماييد. اصطلاح و واژه "سه حالته"ميتواند غلط انداز باشد. اين بدان معناست که تلفن سلولي (موبايل) 2 فن آوري (تکنولوژي) ديجيتالي رانظيرCDMA و TDMA و همينطور آنالوگ را پشتيبانی مي نمايد.

در آن حالت , آن تلفن سلولي (موبايل) يک تلفن سه حالته واقعي مي باشد. اما اين ميتواند به معناي اينکه آن تلفن يک تکنولوژي (فن آوري) ديجيتالي را در 2 باند پشتيباني مينمايد و همچنين پشتيباني آنالوگ را نيز ارائه مي دهد, باشد. يک نسخه متداول نوع سه حالته تلفن سلولي (موبايل) براي افراديکه سفرهاي بين المللي زيادي را دارند، سرويس و خدمات GSM در باند 900 مگاهرتز براي اروپا و آسيا و باند 1900 مگاهرتز براي ايالات متحده باشد، بعلاوه سرويس و خدمات آنالوگ از نظر فني اين نوع تلفن يک تلفن دو حالته بوده که يکي از آن حالتها GSM است که دو باند را پشتيباني مي نمايد.

TDMA‚ CDMA‚ GSM‚ PCS چه معنايي ميدهند؟ در اين مقاله، ما در مورد فن آوري(تکنولوژي) اي که در پشت اين تلفنها ي سلولي (موبايل) وجود دارد، توضيح ميدهيم که از اينرو شما متوجه شويد که تلفنها ي سلولي( همراه) چقدر شگفت انگيزند!
مجتمع آموزشی فنی کار برگزار کننده دوره های آموزش تعمیرات انواع موبایل و تبلت به شما معرفی میگردد .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس