مولتی ویبراتورها ( Multi Vibrators )

 انواع مولتی ویبراتورها( Multi Vibrators ) :
1) مولتی ویبراتور آ ستابل ( A Stable MUB )
2) مولتی ویبراتور بی استابل ( B Stable MUB )
3) مولتی ویبراتور مونو استابل ( Mono Stable MUB )
1) مولتی ویبراتور آ ستابل ( A Stable MUB ) :
مولتی ویبراتور آستابل یا ناپایدار دارای دو حالت پایدار می باشد و خروجی آن به صورت متناوب و بدون تحریک خارجی بین دو حالت پایدار 1 و 2 تغییر میکند که فرکانس این تغییر توسط عناصر زمانی مدار که غالبا" عناصر R و C می باشند ، تعیین می شود. به زبان ساده تر سیگنال خروجی یک مولتی ویبراتور آستابل یک سیگنال مربعی می باشد که فرکانس آن به عناصر مدار وابسته است.
کاربرد :
مولتی ویبراتور آستابل اصولا" یک مولّد موج مربعی می باشد و به همین دلیل دارای کاربردهای زیاد و متنوعی است که در این بخش تنها به نمونه ای از آنها اشاره می کنم :
___ سیستم کلاک در سیستمهای دیجیتال
___ مبدل های DC به DC
___ منابع تغذیه سوییچینگ
___ فلاشرها ( فلاشر راهنمای اتومبیل و ... )
2) مولتی ویبراتور بی استابل ( B Stable MUB ) :
مولتی ویبراتور بی استابل همان مولتی ویبراتور آستابل می باشد با این تفاوت که تغییر حالت خروجی از یک حالت پایدار به حالت پایدار دیگر خودکار نیست و باید برای تغییر حالت حتما" از تحریک خارجی استفاده کرد. یک فلیپ فلاپ RS یک مولتی ویبراتور بی استابل می باشد.
کاربرد :
در این بخش تنها به نمونه ای از کاربردهای مولتی ویبراتور بی استابل اشاره شده است :
___ سیستم های دیجیتال
___ شمارنده های پالس
___ اشمیت تریگرها
3) مولتی ویبراتور مونو استابل ( Mono Stable MUB ) :
یک مولتی ویبراتور مونو استابل دارای یک حالت پایدار و یک حالت نا پایدار می باشد. در حالت عادی خروجی در حالت پایدار قرار دارد ، در صورت تحریک خارجی مناسب مولتی ویبراتور ، خروجی برای یک مدت زمان مشخصی که توسط عناصر زمانی مدار مشخص می شود به حالت نا پایدار می رود و بعد از سپری شدن زمان مذکور به حالت پایدار خود بر می گردد. یک تایمر الکترونیکی یک مولتی ویبراتور مونو استابل می باشد.
کاربرد :
در این بخش تنها به نمونه ای از کاربردهای مولتی ویبراتور مونو استابل اشاره شده است :
___ تایمرها
___ سیستم های دارای اسیلاتور Watchdog
___ تریگر عناصر الکترونیکی قدرت ( تریستورها ، SCR ها و ... )

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال