هاب چیست؟

 کار اصلی این دستگاه اتصال دستگاههای موجود در شبکه برای ارتباط بایکدیگر و گرفتن سرویس می باشد .HUB ها انواع گوناگونی دارند . آنها را با نوع سرعت و تعداد پورت شناسایی میکنند . با توجه به نوع شبکه ای که در آن کار می کنید می توانید HUBمورد نظر خود را از نوع 10/100 یا 10/1000 و غیره انتخاب کنید هاب های 10/100 مخصوص شبکه های اترنت ( Ethernet ) و هاب های 10/100 مخصوص شبکه های Fast Ethernet می باشند.
هاب نقش متمرکز کننده را در یک شبکه اترنت ایفا می کند. وقتی یک هاب بسته ای را در یکی از پورت های باقیمانده هم می رساند تا تمام کامپیوترهای LAN بتوانند کل ترافیک ببینند.SHUB ها دارای توانمندی دیگری بنام SWITCH می باشندیعنی دارای قدرتتصمیم گیری بالایی هستند و می توانند با داشتن پورت اضافی یک اینترنت را به یک شبکه وصل کنند . یک هاب سرعت ارسال packet ها را بالا می برد و در صورت نرسیدن یک بسته آن را مجدداً ارسال می کند . بسته های ارسالی از طرف client ها با آدرس مبدأ و مقصد وارد هاب می شوند و این هاب است که باخواندن آنها هر یک را به مقصد خود هدایت می کند .
انواع مختلف هاب عبارتند از : Rockwell , Compex , D-Link و ...

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال