پایگاه داده های سیار Mobile database

یكی از روش های مدیریت پایگاه های توزیع یافته ClientServer است. تمام بانكهای اطلاعاتی روی سرور ذخیره می شود و تمام پردازش های لازم نیز در سرور انجام می شود و تنها نتیجه پردازش ها به Client فرستاده می شود. اما پیشرفت های اخیر در تكنولوژی قابل حمل و بی سیم منجر به تولید كامپیوترهای سیار برای ارتباط داده ها و فرآیندها شده است كه این كامپیوترها نیاز به ارتباطات بی سیم دارند. 

این نوع ارتباط به مشتری ( Client ) اجازه می دهد كه كم و بیش به داده ها دسترسی داشته باشد و در اینجاست كه ما از مدیریت Mobile database استفاده می كنیم، اما همان گونه كه می دانید در هر حال یك مسئله سخت افزاری و نرم افزاری در این نوع مسائل پیش می آید كه باید حل شود.
بعضی از مسائل نرم افزاری كه به مدیریت داده ها، اجرا و پوشش داده های پایه و ..... مربوط می شود عمدتا به خاطر پیوند متناوب و محدود كننده ی یك ارتباط بی سیم در این نوع كامپیوترها مشكل تر است. در این شبكه ها انتقال داده ها در یك واحد به نام Pack صورت می پذیرد كه به طور معمول سرویس های دیگر هم استفاده می شود اما این روش mobile data بر روی پایگاه داده های توزیع شده اجرا می شود.
این پایگاه داده ها مجموعه ای از داده های ذخیره شده است كه منطقا به یك سیستم تعلق دارند. ولی در كامپیوترهای مختلفی یك یا بیش از یك شبكه توزیع شده اند. می توان گفت كه در این معماری تعدادی پایگاه داده ها روی كامپیوترهای مختلف داریم كه از نظر كاربران پایگاه واحد هستند.
در معماری mobile data base یك یا بیش از یك كامپیوتر متوسط یا بزرگ نقش
خدمتگزار (Server ) پایگاه داده ها را ایفا می كند . این كامپیوتر را خدمتگزار میزبان (Hostserver) می نامند. هر كاربر كامپیوتر همراه خود را حمل می كند. در این كامپیوتر داده های عملیاتی و برنامه ی كاربردی مورد نیازش ذخیره شده اند. پایگاه داده های ذخیره شده در كامپیوتر خدمتگزار میزبان حاوی داده های پویا (Dynamic Data ) است.
بدین ترتیب كاربر می تواند از هر جا با زیر سیستم خدمتگزار پایگاهی مرتبط بوده و پردازش های مورد نظرش را انجام دهد. دو جنبه اساسی این سیستم كه باید در طراحی و پیاده سازی به آن توجه شود عبارتست از : مدیریت كارایی پایگاه های همراه و ایجاد ارتباط پویا و سریع بین پایگاه های همراه و پایگاه میزبان . در این روش یك ایستگاه موبایل به نام MS در برگیرنده تجهیزات رادیویی واسط ماشین- انسان است.
MS می توانند در وسایل نقلیه یا ایستگاه های دستی ( Handheld ) یا كامپیوترهای سیار نصب گردد.MS ها قادر به ارتباطات داده ای هستند. MS های مختلف می توانند انواع مختلفی از واسطهای داده را فراهم كنند. وظیفه اصلی MS ارسال و دریافت داده است كه MS ها عملیات پردازش سیگنال های دیجیتالی ، كدكردن، حفاظت از خطا، رمز گذاری و مدولاسیون سیگنال ها را انجام می دهند. قدرت MS در مراحل نزولی 2Db تا 20Mw قابل تنظیم است. كه این عمل از راه دور تحت كنترل BTS ( كنترل كننده ایستگاه پایه )‌به طور اتوماتیك انجام می گیرد. MS ها می توانند در یكی از سه حالت : MS خاموش ، MS روشن اما سرگردان و MS اشغال شده (‌ كانال های شبكه برای جریان داده اختصاص داده شده) باشند. علاوه بر MS ما نیاز به یك سیستم ایستگاه پایه داریم كه BSS نامیده می شود . BSS مجموعه ای از BS ها است (فرستنده ، گیرنده ها ، كنترل كننده ها) ‌كه از طریق یك واسط با MSG در ارتباط بوده و مسئول ارتباط با MS های موجود در یك ناحیه ی معین می باشد. BSS ها ممكن است در یك یا چند سلول باشد یك BSS شامل دو دستگاه است .
BTS (كنترل كننده ایستگاه پایه ) در ارتباط با MS ها هستند .
BSC ( BTSایستگاه فرستنده گیرنده پایه) در ارتباط با MSC است . كه وظایف بین تجهیزات ارسال BTS و تجهیزات مدیریت BSC تقسیم می شود.
MSC (BSS و سیستم ایستگاه پایه)
هر MSC تنها موبایل های تحت پوشش ناحیه ی جغرافیایی خود را سرویس می دهد. برای انتقال داده ها به صورت Packet بین كاربران و ایستگاه پایه نیاز به یكسری كابل های منطقی ( TCA ) است. كاربران سیستم امكان در اختیار گرفتن TCA ها را در تمام زمان ها ندارند. بنابراین TCA تنها وقتی كه نیاز است به كاربران اختصاص می یابد . وقتی یك TCA در اختیار یك MS باشد آن MS در حد اختصاص داده شده می باشد این حالت در فازهای ارسال نقطه به نقطه كاملا دو طرفه بین MS و شبكه روی می دهد. كد كانال ها عبارتند از : FCCA,SCA,BCCA,PCA,RACA,AGCA سیستم سیار به منظور ارتباط با BS ابتدا با آن همزمان شود بعد BS داده ها را از طریق SCA,FCCA پخش می كند .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال