پی ال سی

plcسیستم مخابراتی پست است که از طریق خطوط انتقال نیرو می توانیم از آن بعنوان مسیری برای انتقال امواج با فرکانس بالا استفاده کنیم، می توانیم شبکه مخابراتی مطمئن و جدا از شبکه مخابراتی عمومی ایجاد کنیم که در واقع به عنوان یک تلفن خصوصی بکار می‌رود؛ به کمک این سیستم می توانیم بین پستهای نیروگاه، برقهای منطقه ای و غیره ارتباط مخابراتی داشته باشیم.

اجزای PLC:
سیستمPLC از قسمت های ذیل تشکیل شده است :
1) لاین تراپ Line trap
2) خازن کوپلاژ Capacitor Coupling
3) واحد تطبیق امپدانس (Line Matching Unit)
لاین ترپ: Line Trap
از جمله وسایلی که براي بي (Bay) خط ورودي به پست در نظر گرفته مي‏شود لاين تراپ مي‏باشد،كه روي C.V.T نصب شده است با رسيدن سيگنال فركانس بالا به پست بايد از حركت آن به سمت داخل پست جلوگيري شود، زيرا اين فركانس بالا باعث آسيب به تجهيزات پست خواهد شد. براي جلوگيري از اينكار از دستگاه Line Trap استفاده مي‏شود اين دستگاه شامل يك خازن و سلف مناسب بطور موازي مي‏باشد كه به ازاي سيگنال با فركانس بالا تشديد در آن روي داده و مقاومت آن خيلي زياد مي‏شود، حال آنكه جريان با فركانس HZ 50 را براحتي از آن عبور داده و مقاومتي را درمقابل آن نشان نمي‏دهد. همچنين اين فيلتر باعث مي‏شود كه سيگنال با فركانس بالا به رله ‏ها و دستگاههاي اندازه‏گيري ولتاژي كه در طرف ثانويه ترانسفورماتور ولتاژ لازم است نرود.
به طور کلی همانطوریکه اشاره شد تمایل داریم امواج با فرکانس بالا وارد پست شود لذا به فیلتری احتیاج است که تنها یک فرکانس خاص را عبور داده و مانع از عبور دیگر فرکانس ها به داخل پست شود که اصطلاحاً به چنین فیلتری فیلتر سلكتيو گفته می شود که در عمل دستیابی به این فیلتر کمی مشکل است لذا با توجه به معلوم بودن فرکانس ارتباطات مخابراتی به فیلتری نیاز است که به همه ی امواج بجز فرکانس خاصی اجازه ی عبور دهد به چنین فيلتري، فیلتر ناچ (NOTCH FILTER)گفته می شود .
زیرا امواج با فرکانس بالا ( محدوده کارPLC ) در ابتدای پست توسط خازنهای کوپلاژ فیلتر می شوند و فقط یک باند بسیار محدودی می ماند که توسط فیلتر ناچ حذف می شود و تقریباً از ورود نویز به داخل پست جلوگیری به عمل می آید .
( هارمونیک های شبکه های قدرت به قوت خود باقی هستند ).
خـازن کوپـلاژ
Coupling Capacitor) )
اتصال مستقیم L.M.U و سیستم مخابراتیPLC به خطوط فشار قوی عملی نیست برای این منظور از یک سری خازن فشار قوی استفاده می شود که به خازن کوپلاژ معروف هستند که همانطوریکه اشاره شد از بخشی از خازن های C.V.T به عنوان خازن کوپلاژ استفاده می شود. این خازن در برابر امواج با فرکانس بالا به صورت یك فیلتر بالا گذر عمل کرده و از ورود امواج با فرکانس بالا به داخل پست جلوگیری می کند .
خازن کوپلاژ به همراه L.M.U باید فرکانسی قابل کاربرد سیستم مخابراتی PLC را تعیین می نماید. محدودة فرکانس مورد استفاده در سیستم های PLC بین30KHZ – 500KHZ می باشد .
واحد تطبیق امپدانس خط
( Line Matching Unit )
طبق تعریف آنچه که میان تجهیزات فشار قوی و سیستم مخابراتی واقع می شود جعبه تطبیق امپدانسی نامیده میشود.
این وسیله وظایف زیر را بعهده دارد :
1) وارد و خارج کردن سیگنالهایPLC به شبکه فشار قوی خطوط هوایی وکابلهای زیرزمینی
2) تطبیق امپدانس میان خط انتقال فشارقوی و سیستم PLC
به هنگام کوپل کردن قسمت فرستنده برای اینکه حداکثر توان فرستنده به خط منتقل شود؛ باید بین خروجی فرستنده و خط انتقال تطبیق امپدانس صورت گیرد که این کار را واحد L.M.U انجام میدهد (قضيه انتقال توان ماكزيمم).
جعبهL.M.U معمولاً در فضای آزاد پست نصب می‌شود به منظور اتصال این واحد به سيستم PLC كه در داخل پست قرار دارد از یک کابل کواکسیال هم محور استفاده می‌شود.
امپدانس موجی این کابل طبق استانداردهایI.E.C بايد 150اهم يا 75 اهم باشد.
کوپلینگ لاین تراپ
برای کوپلینگ موج حامل به خط انتقال روشهای مختلفی وجود دارد :
1) کوپلینگ فاز به زمین :
در این روش تنها از یک سیم استفاده میشود که معمولا فاز وسط است.
2) کوپلینگ فاز به فاز :
در این روش از دو سیم فاز یک مدار استفاده میشود بنابراین نیاز به دو مجموعه تجهیزات داریم و حسن آن قابلیت اطمینان بالاست ولی هزینه زيادي در بر دارد.
3) کوپلینگ بین دو مدار:
در خطوط دو مدار کاربرد دارد که از سیمهای فاز وسط هر مدار استفاده میشود و در برگیرنده هزینه بالايي می باشد ولی قابلیت اطمینان بالایی دارد.
Plc7
برنامه نويسي PLC7:
يک برنامه کنترلي مجموعه دستورالعملهاِ است که به سيستم پي ال سي فرمانهايي جهت کنترل پروسه صادر ميکند. بنابر اين اين برنامه بايد به زبان خاصي و مطابق با قوانین و دستورات قابل درک برای پي ال سي نوشته شود . برای پی ال سي های سری 300و S7 میباشد.
اشکال مختلف نمایش برنامه
در زبان S7برنامه ها را میتوان به صورتهای زیر نوشت:
1 _نردبانی LAD (ladder
2 _فلوچارتی FB (function block diagram
3_عبارتی STL (statement list
1 _درنمایش نردبانی هر دستور یا خط برنامه بصورت نماد اتصال یا سیم پیچی مدارهای فرمان رله ای نمايش داده ميشود
در نتيجه ساختار برنامه در این روش شبیه به مدارات فرمان رله ای ميباشد.
2 _ در نمايش فلوچارتي برنامه بصورت مجموعه ای مستطیل شکل که به آن بلوک ميگوِِيند نمايش داده ميشود اين طرز نمايش بيشتر در طراحي برنامه استفاده ميشود در اين روش در هر بلوک نوعی برنامه منطقي نمايش داده ميشود .
3 _ در روش STL برنامه بصورت کلمه ای اختصاری نوشته ميشود هر خط شامل دو بخش است دستورالعملoperation و عملوند operand
برنامه نوشته شده درزبانهاي نردباني و فاوچارتي هماره قابل تبديل به عبارتي ميباشد ولي عکس این هميشه صادق نيست
با وجود ظاهر متفاوت در هر سه زبان برنامه نويسي هرسه این زبانها دارای عملوند يکسان ميباشد.
در برنامه نويسي S7 هر يک از حروف زير نشان دهنده يک عملوند مخصوص به خود ميباشد اين خروف عبارتند از :
1_ I وروديها میباشد input
2 _ Q خروجيها ميباشد output
3 _ M حافظه داخلي پي ال سي ميباشد
و ....... لازم به ذکر است که همه اين سه نوع عملوند قابل آدرس دهي بصورت بيتي بايتي کلمه ای و دو دو کلمه ای ميباشد. مثلا
I124.0 به معني پين شماره 0 از بايت شماه 124 ورودی پي ال سی ميباشد
IB124 بمعني ايت شماره 124 از ورودی ميباشد
IW124 بمعنی کلمه ای است که شامل بایت 124 و 125 ازر وردی سخت افزار پي ال سي ميباشد
به دلیل کلي بودن زبان STL اين زبان براي آموزش انتخاب شده است. لذا در ادامه به آموزش این زبان و ويژهگی های آن خواهيم پرداخت. طبیعی است که به دليل شباهت زياد در منطق برنامه نويسي پس از آموزش هر يکي از سه زبان يادگيری زبانهاي ديگر آسان خواهد بود .
سیکل زمان CYCLE _TIME
ريز پردازنده برای اجرای يک برنامه STL از سطر اول برنامه شروع نموده دستورات را به ترتيب اجرا مينمايد تا به دستوراتي که انتهای برنامه را نشان ميدهد برسد . بعد از رسيدن به چنين دستوراتي پردازنده دو باره به سطر اول برگشته و دستورات را اجرا مينمايد و اين سیکل تا فرمان توقف ادامه پيدا ميکند. يکي از تفاوتهای زبان برنامه نويسي S7با زبانهای ديگر مثلا Cدر همين است که در اين زبانها پس از اجرا يک سِکل برنامه برنامه متوقف ميشود مگر آنکه خودمان در برنامه حلقه تعريف کرده باشيم . ولي در زبان برنامه S7 هر برنامه ذاتا در حلقه بي نهايت قرار دارد و تا زمانيکه برنامه بصورت دستي خاتمه نپذيرد ادامه دارد.
به مدت زمانی که پردازنده از یک سطر برنامه شروع کرده و مجددا به همان سطر برمیگردد یک CYCLE_TIME ميگويند. برای PLCهای مختلف حداکثرزماني برای CYCLE_TIME وجود داردکه اگر سيکل برنامه بیشتر از اين زمان باشد و چاره انديشي نشود پي ال سي برنامه را متوقف خواهد کرد.
انواع بلوکهای زبان STL
کل برنامه ای که در يک PLCسری 300 نوشته ميشود در بلوک زير تقسيم ميشود:
OB (Organization block)
اينگونه بلوکها در واقع سازماندهی کل سيستم را بعهده دارند و از داخل اين بلوکها است مه ساير برنامه ها بلوکها ميشوند .همچنيین فضای حافظه از ين قسمت مديريت ميشود و رابط بين برنامه کاربردی سيستم عامل است . اين بلوکها بسته به نوع PLC تعداد متفاوتي دارد مثلا در PLC314-IFM تعداد 122 عدد OB وجود دارد هر کدام از اين OB ها وظيفه مخصوص بخود را دارند مثلا OB85 مخصوص برنامه نويسي برای خطای برنامه پشتيباني است . وقتي باطری پشتيبان PLCدچار مشکل ميشود به اين OB مراجعه ميکند و کارهای را که بايد انجام دهد انجام ميدهد .
همچنين OB1 مخصوص برنامه نويسي است یعنی برنامه نويس برنامه خود را داخل اين OB مينويسد OB1 کمترين اولويت را بين ساير OB ها دارد . و موقع Start up بعد از اجرای همه OB ها نوبت به OB1ميرسد .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس