کات اوت فیوز

کات اوت فیوز عبارت از کلیدی غیر قابل قطع زیر بار است. کاربرد وسیع این کلید در شبکه های توزیع جهت قطع و وصل ترانسفورماتورها ودر برخی مواردقطع و وصل سکشن ها اهمیت این کلید را در شبکه های توزیع دو چندان می نماید. گستردگی کاربرد این کلید بدلیل سهولت نصب روی انواع پایه ها و ارزانی به نسبت کلیدهای قدرت, سبکی و سهولت سرویس و نگهداری این کلید می باشد.
این کلید متشکل ازچهار قسمت اصلی می باشد :
۱-ایزولاتور
۲-کنتاکتها
۳- فیوز پر ( دسته کات اوت)
۴-فیوز لینک
فیوز کت اوت (فیوز فشار قوی با قدرت قطع زیاد ) :
فیوز ترانسفورماتور که اغلب کت اوت نامیده می شود یک المنت است و چون با برداشتن تیغخ فولادی یا نگهدارنده فیوز مدار مانند قطع یک کلید ، باز می شود به آن کت اوت می گویند . فیوز کت اوت جهت حفاظت ترانسفورماتور در مقابل جریانهای زیاد احتمالی ناشی از اتصال کوتاه یا اضافه بار در شبکه فشار ضعیف و سیم پیچی های داخل ترانسفورماتور به کار می رود .
قسمت های یک کت اوت :
کت اوت شامل دو قسمت است یکی محفظه مسدود که اتصالات خط به آن می بندد و طوری ساخته شده که به کراس آرم بسته می شود و دیگری نگهدارنده فیوز که متحرک است و به آسانی المنت داخل آن قابل تعویض است .
انواع کت اوت :
کت اوت های توزیع معمولا سه نوع هستند : کت اوت مسدود – کت اوت باز – کت اوت با المنت بدون محافظ یا (روباز) . کت اوت هایی که معمولا در برق ایران مصرف می شود از نوع باز هستند .
ساختمان فیوز کت اوت باز :
این کت اوت ها شامل سه قسمت پایه فیوز ، نگهدارنده فیوز (لوله فیوز) ، سیم فیوز (المنت فیوز) است . المنت فیوز داخل یک لوله فیبری که همان لوله فیوز است قرار دارد . وقتی به دلیل اضافه جریان فیوز می سوزد قوس الکتریکی حاصل به دیواره لوله فیبری برخورد کرده و گازی را متصاعد می نماید که قوس را به بیرون می فرستد . هرچه شدت جریان عبوری از فیوز بیشتر باشد گاز بیشتری از مواد دیواره لوله متصاعد می شود . ضمنا بعد از سوختن المنت ، لوله فیوز به بیرون آویزان می شود که این نشانه سوختن المنت فیوز است . المنت (سیم) فیوز کت اوت شامل چهار قسمت تکمه ، ساق ، المنت (سیم ذوب شونده) و سیم انتهایی است . تکمه ترمینال بالایی و سیم انتهایی ترمینال پایینی المنت را تشکیل می دهد .

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس