کيس Case

 به جعبه اي که قطعات کامپيوتر(سخت افزار) درآن قرار مي گيرند گفته مي شود، کيس در مدل ها و رنگهاي متنوّع در بازار به چشم مي خورد، انتخاب آن سليقه اي است منتها بايد حداقل استانداردرا براي آن مدّ نظرداشت ، کيس خوب کيسي است که قطعات به آساني درآن جاي گرفتــه و مهارشوند و مهمتــر اينکه از بهتــرين روش براي جريان هوابراي خنک کاري قطعات بهره برد همچنين موقع کارکردن فن هاي خنک کننده ، صداي زياد نداشته باشد، زيبايي کيس هم درآخرين مرحله بايد در نظرگرفته شود که به سليقه ها ي شما بستگي دارد، در مورد محل قرار گيري کيس بايد بدانيم که، محل قرار گرفتن آن بايد ثابت باشد و تکان و لرزش نداشته باشد، همچنين فاصله مناسب از طرفين بايد رعايت شود تا هواي تازه به راحتي بتواند وارد کيس شده و خنک کاري و تهويه داخل آن خوب انجام گردد ، هيچ گاه به کيس ضربه يا شوک وارد نکنيد و ميز يا محل قرار گيري کيس را طوري در نظر بگيريد که شوک و تکان يا ضربه هاي احتمالي به ميز يا محل قرار گيري کيس ، خيلي به کيس منتقل نشود، زير کيس ها اکثرا پايه هاي مخصوص وجود دارد ولي شما مي توانيد از مواد نرم و خنثي کننده ضربه يا کاهش دهنده ضربه و لرزش استفاده کنيد، مثل لاستيک يا اسفنج هايي که خيلي نرم نيستند مثل اسفج هاي مخصوصي که روي بدنه و درهاي خودرو موقع بيرون آمدن ازکارخانه، ديده مي شود

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس