گیربکس - جعبه دنده

گیربکس همانطور که از نامش پیدا است از تلفیق دو کلمه گیر به معنی دنده و بکس به معنی جعبه تشکیل شده است. جعبه دنده وظیفه تبدیل دور به گشتاور و بلعکس را دارد.
گیربکس همانطور که از نامش پیدا است از تلفیق دو کلمه گیر به معنی دنده و بکس به معنی جعبه تشکیل شده است. جعبه دنده وظیفه تبدیل دور به گشتاور و بلعکس را دارد.اما از گیربکس یا همان جعبه دنده علاوه بر افزایش قدرت در ربات به عنوان انتقال قدرت هم استفاده می کنیم.
به دليل هماهنگ بودن گشتاور و سرعت دوراني منبع توليد توان با مصرف کننده نياز به ماشيني که بتواند اين هماهنگي را به صورت يک واسطه برقرار کند امري ضروري به نظر مي رسد دستگاهي که اين خواسته را ميتواند تامين کند گيربکس نام دارد.
منبع توليد توان مهم نيست که با چه نوع سوخت يا منابع انرژي توان را توليد ميکند بلکه اين مهم است که در شفت ورودي به گيربکس توان توليد شده را به صورت گشتاور به گيربکس منتقل کند.
دستگاههايي که ميتوانند توان مورد نياز گيربکس را تامين کنند شامل:
موتورهاي الکتريکي، موتورهاي ديزل، موتورهاي بنزيني، موتورماي گاز سوز، توربين هاي بخار، توربين هاي گازي، توربين هاي آبي، توربين هاي بادي، موتورهاي جت و منابع توليد تواني که انرژي خود را از خورشيد تامين ميکنند مي باشند.
مصرف کننده ميتواند هر نوع ماشيني باشد فقط کافي است که مصرف کننده بتواند توان خروجي از گيربکس را بصورت گشتاور دريافت کند.

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس