Buffer چیست ؟

 بافر یا حافظه میانی:
در تمام تجهیزاتی که نیاز به پردازش دارند، وجود دارد. بافر وظیفه یکسان سازی و متعادل کردن سرعت پردازش های متفاوت را بر عهده دارد. به عنوان مثال در هارددیسک ها، حافظه بافر وظیفه یکسان سازی سرعت انتقال اطلاعات از کامپیوتر به هارددیسک و بالعکس را بر عهده دارد. قطعات و تجهیزات مورد استفاده در هر کامپیوتر متفاوت است و این اختلاف، روند انتقال اطلاعات را بدون وجود بافر، مختل می کند.در کل حافظه بافر یک حافظه میانی بوده و امر انتقال اطلاعات به صورت مستقیم از طریق آن انجام می گیرد. اطلاعات در هر مرحله وارد بافر شده و سپس به مقصد منتقل می شود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال