LPG چيست؟

 گاز مايع (LPG) Liquefied Petroleum GAS
گاز مايع كه بصورت مخفف LPG ناميده مي شود معمولاً عمدتاً از دو تركيب هيدروكربني پروپان و بوتان با فرمول شيميايي C4H10, C3H8 تشكيل شده است. بوتان خود شامل دو تركيب ايزوبوتان ونرمال بوتان است. LPG كه معمولاً در برخي نقاط دنيا به نام تركيب عمده آن، پروپان، نيز شناخته مي شود بعنوان محصول فرعي فرآيندهاي تصفيه و توليد گاز طبيعي و پالايش نفت خام توليد مي شود. LPG در آمريكا عمدتاً از 90% پروپان، 5/2% بوتان و هيدروكربنهاي سنگين و مقدار كمي نيز اتان و پروپلين تشكيل شده است. گاز مايع فاقد رنگ، بو و مزه است و بطور كلي زيان آور نيست ولي در صورتيكه حجم زيادي از آن استشمام گردد باعث بيهوشي خواهد شد. به منظور آگاهي از نشت گاز مايع تركيبات گوگرد دار بنام مركاپتان شامل "اتيل مركاپتان" و "متيل مركاپتان" به گاز مايع افزوده مي شود. LPG در شرايط فشار و دماي عادي بصورت گاز است و تحت فشار atm10-8 ، اجزا آن به مايع تبديل مي شود. بنابراين نگهداري و حمل و نقل اين محصول به سادگي امكان پذير است. البته تركيبات LPG براي مكانهاي مختلف و در فصول مختلف متفاوت است. براي مثال گاز مايع ارائه شده به مصرف كنندگان در ايران در فصول مختلف بين (90-50) درصد بوتان و (50-10) درصد پروپان و تا 2% تركيبات سنگين تر مثلاً پنتان دارد. به علت كيفيت سوخت گاز مايع LPG و كاهش انتشار آلاينده ها، استفاده از اين سوخت در جهان به صورت فزاينده اي مورد توجه بوده و در كشورهاي مختلف مانند ايتاليا (با 1500000 خودرو)، ژاپن، امريكا، انگليس استفاده از اين سوخت جايگزين مورد حمايت و تشويق دولتها مي باشد.
مزاياي LPG شامل در دسترس بودن ( دركشورهاي توليد كننده)، ايمني، نياز به تغييرات جزيي در موتور خودروها و بازدهي مناسب سوخت مي باشد. جهت مايع نمودن، اين گاز در فشار حدود 8 تا 10 اتمسفر در مخازن فلزي با استحكام مناسب ذخيره مي شود. چون اين مخازن مجهز به شير قطع جريان در صورت نشت از خطوط انتقال سوخت هستد استفاده از آنها ايمن تر از بنزين مي باشد.
LPG به موتور محفظه احتراق به صورت بخار وارد مي شود، لذا روغن را از ديواره سيلندرها نمي شويد، يا در شرايط سرد بودن موتور، روغن را رقيق نمي كند. همچنين، مواد آلاينده مانند اسيد سولفوريك، ياذرات كربن را وارد روغن موتور نمي نمايد.
بنابراين موتورهايي كه با سوخت گاز مايع كار مي كنند هزينه تعميرات و نگهداري كمتري خواهند داشت. چون LPG داراي عدد اكتان بالا حدود (RON=105) مي باشد قدرت موتور يا بازدهي سوخت بدون افزايش ضربه در موتور، با افزايش ضريب تراكم قابل افزايش است.
معايب LPG:
در مقايسه با بنزين، LPG داراي محتواي انرژي (energy content) كمتر است، لذا مخزن سوخت بايد بزرگتر از مخزن بنزين بوده و بعلت اينكه مخزن تحت فشار مي باشد سنگين تر خواهد بود و هزينه خودروهاي با سوخت LPG بين 2000 –1000 دلار گرانتر از خودروهاي بنزيني مي باشد. البته قيمت LPG در سطح جهاني تقريبا" مشابه قيمت بنزين است.
با توجه به اينكه گاز مايع بعنوان محصول فرعي پالايشگاههاي گاز و نفت توليد مي شود لذا فراواني منابع آن كاملاً محدود است. لذا بعنوان راه حل اساسي در كاهش الودگي و جايگزيني سوخت در بسياري از نقاط جهان نمي تواند مطرح باشد.
به لحاظ ايمني، چون گاز پروپان سنگين تر از هواست در صورت نشت، بصورت لكه روي سطح زمين باقي مانده و در آبهاي زيرزميني نيز نفوذ مي كند. امكان شعله ور شدن آن روي سطح زمين نيز هست. لذا از اين حيث بايد در حمل و نقل و حين استفاده، نهايت دقت در جلوگيري از نشت LPG صورت گيرد.
از ساير معايب اين سوخت مي توان به افت قدرت موتور در موتورهاي تبديلي به ميزان 10-15 درصد و عدم توانائي مناسب موتور در عبور از سربالائي ها اشاره نمود.
در موتورهاي تبديلي اگر موتور به طور مناسب تبديل نگرديده باشد در تابستانها گاز بصورت خشك سوخته و باعث جوش آمدن موتور مي گردد. و در زمستان نيز براي شروع و استارت موتور داراي مشكل بوده و بايد با بنزين موتور تبديلي روشن گردد.
انتشار گازهاي آلاينده:
از ديدگاه زيست محيطي استفاده از LPG بصورت استانداردداراي كمترين چرخه حيات انتشار گازهاي گلخانه اي در مقايسه با ساير سوختهاي تجاري است. پتانسيل كاهش اوزون با استفاده از اين سوخت به نصف بنزين كاهش مي يابد، همچنين انتشار هيدروكربنهاي نسوخته 3/1 اكسيدهاي نيتروژن 20%، منواكسيد كربن 60% در مقايسه با بنزين كاهش مي يابد
گاز طبيعي مايع (LNG)
گاز طبيعي چنانچه در فشار اتمسفر تا دماي F º260- سرد شود، به حالت مايع تبديل مي شود. LNG شامل بيش از 95 درصد متان و درصد كمي اتان و پروپان و ساير هيدروكربورهاي سنگين تر است. ساير تركيبات و ناخالصي هاي گاز طبيعي مانند اكسيژن، آب، گازكربنيك و تركيبات گوگردي طي فرآيند سرد كردن از گاز طبيعي جدا شده و گاز طبيعي در حالت مايع بدست مي آيد. البته LNG تا حد 100 درصد متان خالص نيز قابل دستيابي است. حجم LNG 600/1 حجم گاز طبيعي و دانسيته آن 42/0 دانسيته آب است. اين ماده، مايعي بي بو، بي رنگ و غير سمي است و نسبت به فلزات يا ساير مواد حالت خورندگي ندارد. LNG وقتي تبخير يا با هوا تركيب شود در دامنه غلظت 5 تا 15 درصد مي سوزد. LNG يا بخار آن در محيط و فضاي باز حالت انفجاري ندارد. كليه آزمايشات انجام شده و خواص LNG، ايمن بودن اين سوخت را كاملاً تائيد مي كند زيرا نشت مايع LNG يا ابربخارات آن به محض تماس با زمين يا در اثر حرارت محيط به سرعت در هوا تبديل به گاز شده و چون در اين حالت از هوا سبك تر است در محيط پراكنده و منتشر مي شود. LNG در وهله اول براي خودروهاي سنگين ديزلي (HEAVY DUTY VEHICLE) كاربرد دارد. به لحاظ ارزش حرارتي و دانسيته انرژي، مشابه سوخت ديزل (گازوئيل) هست.
LNG در دماي ºF260- و فشار اتمسفريك در حالت مايع اشباع ( در دماي جوش مايع) است. بنابر اين مانند هر مايع در حال جوش چنانچه در فشار ثابت نگهداري شود (حتي با افزايش حرارت) در دماي ثابت خواهد ماند.
مادام كه بخار LNG از مخازن خارج مي شود (boil off)، دماي مخزن ثابت مي ماند. اجزاء سيستم خودروهاي با سوخت LNG:
از لحاظ انتقال سوخت به موتور، مشابه موتورهاي با سوخت CNG است و سوخت به صورت بخار وارد موتور مي شود. فرق اساسي بين موتورهاي CNG, LNG در نحوه نگهداري و تحويل سوخت است.
مخازن ذخيره LNG دوجداره مي باشند و براي فشار كاري حداكثر تا 230 psi يا 16bar طراحي شده است. اين مخازن داراي لوله و اتصالات لازم براي خارج كردن گاز در صورت افزايش فشار ( با توجه به انتقال حرارت از محيط به مخزن) و يا انتقال سوخت در زمان مصرف هستند. اين مخازن مجهز به سيستم اعلام پايان سوخت گيري (پرشدن مخزن) نيز هستند. موتور خودروها گاز را در فشار 4 الي 9 بار (60-120 psi) مصرف مي كند.
معايب استفاده از LNG:
بسياري از مردم به استفاده از مواد در دماهاي پايين عادت نداشته لذا نياز به آموزش خاصي در زمينه استفاده از سوخت در دماي خيلي پايين هست.
در ايستگاههاي سوخت گيري خطوط انتقال گاز از مخزن به خودرو ( شامل لوله ها شيرآلات و وسايل اندازه گيري) جهت انتقال LNG در حالت مايع بايد پيش از شروع ، سوخت تا دماي ºF 260- سرد شوند در غير اينصورت منجر به تبخير بخشي از سوخت مي شود.
- حداكثر پرشدن مخزن دوجداره Cryogenic تا حد ماكزيمم ظرفيت، امكان پذير نيست زيرا به اندازه لازم فضاي خالي در بالاي سطح مايع جهت تبخير يا جوشيدن مايع بايد در مخزن در نظر گرفته شود.
مزاياي استفاده از LNG:
دانسيته انرژي بالاتري نسبت به سوختهاي گازي دارد، زيرا به شكل مايع ذخيره مي شود. مسافت پيمايش بيشتر و وزن كمتر مخازن ذخيره، استفاده از آن را در خودروهاي كوچكترامكان پذير مي سازد. سرعت سوختگيري بالا به نحوي كه در خودروهاي بزرگ زمان سوختگيري 4 الي 6 دقيقه مي باشد (10 الي 40 گالن در دقيقه). ارزيابي و كنترل تركيب سوخت با دقت بالايي امكان پذير است و با توجه به اينكه LNG توليد شده براي خودروها تا 99 درصد متان دارد، لذا كنترل و تعيين مناسب تركيب سوخت بازدهي موتور و سوخت را نيز افزایش می دهد.

آدرس : تهران - میدان ولی عصر - مرکز تجارت ایرانیان - طبقه نهم - واحد پنج

ساعت کاری بخش اداری : 9 صبح تا 7 عصر

کلاس های روز جمعه ویژه کارمندان و دوره های فشرده دایر میباشد 

phone325 3

اطلاعات-تماس