آموزش مهندسی معکوس | اموزش مهندسی معکوس

مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی رشته ای مورد توجه و پرطرفدار در صنعت الکترونیک می باشد ، این دوره به تجزیه و تحلیل بردهای الکترونیکی و نحوه ساخت آنها می پردازد. دوره آموزش تخصصی مهندسی معکوس برای کارآموزان علاقمند به عیب یابی بردهای خاص مانند بردهای صنعتی و پزشکی مفید است. در این دوره با آنالیز بخش تغذیه و ارتباط آی سی ها و قطعات روی برد آشنا خواهید شد. دستگاههای الکترونیکی توسط این بردها کنترل میشوند و آموزش بدست آوردن عیوب این بردها در تعمیرات دستگاهها کمک بزرگی میکند. آموزش مونتاژ و برداشتن صحیح قطعات و روشهای تست آنها از مهمترین بخش های دوره آموزش مهندسی معکوس میباشد. کارآموزان جهت یادگیری طراحی و تعمیرات بردهای الکترونیکی برای تکمیل دانش خود می توانند در دوره آموزش تخصصی مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی در انستیتو انفورماتیک فنی کار شرکت نموده و اطلاعات خود را تکمیل کنند.

آموزش مهندسی معکوس

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال