آموزش نصب دزدگیر خودرو | اموزش نصب دزدگیر خودرو

با توجه به اینکه این روزها امکانات خودرو ها در حال پیشرفت هستند ، موارد امنیتی نیز همین روند را طی کرده اند.دزدگیر خودرو ها هر روز دارای امکانات بیشتری نسبت به سری قبل خود می باشند. و تقریبا در اکثر خودرو ها این امکان یکی از امور بدیهی می باشد.آموزش نصب دزدگیر خودرو آموزشگاه فنی کار این دوره آموزشی را از 0 تا 100 به کارآموزان محترم آموزش می دهد.


سر فصل دوره آموزش نصب دزدگیر خودرو


معرفی انواع دزدگیرهای تصویری خودرو | Car Alarm

آموزش نصب آژیر دزدگیر خودرو | Car Alarm

آموزش نصب انواع دزدگیرهای تصویری بر روی انواع خودروها | Car Alarm

آموزش نخوه نصب دزدگیرهای معمولی بر روی انواع خودروها | Car Alarm

آموزش نصب پاور شیشه بالابر | Car Alarm

آموزش نصب سنسور قطع برق خودرو | Car Alarm

معرفی انواع دزدگیرهای معمولی خودرو | Car Alarm

آموزش نقشه خوانی سیم کشی مربوط به دزدگیر در خودروهای مختلف | Car Alarm

آموزش نحوه کد دادن به ریموت دزدگیر خودرو | Car Alarm

آموزش نصب پنل مرکزی دزدگیر خودرو |Car Alarm

آموزش اجزای تشکیل دهنده دزدگیر خودرو | Car Alarm

آموزش نصب شوک سنسور دزدگیر خودرو | Car Alarm

آموزش نصب دزدگیر بر روی پراید | Car Alarm

آموزش نحوه تنظیمات دزدگیر های معمولی و تصویری | Car Alarm

آموزش نصب دزدگیر بر روی پژو ۲۰۶ | Car Alarm

آموزش سیم کشی اصولی و مسیر یابی در نصب دزدگیر خودرو | Car Alarm

آموزش و شناخت رنگ بندی سیم های مربوط به نصب دزدگیر خودرو | Car Alarm

آموزش نصب دزدگیر بر روی پژو ۴۰۵و سایر موارد مربوط | Car Alarm

آموزش نصب دزدگیر خودروآموزش نصب دزدگیر بر روی پژه | Car Alarm

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال