آموزش تعمیرات فکس | اموزش تعمیرات فکس

آموزش تعمیرات فکس شامل سرفصل های زیر می باشد. دستگاه فکس یکی از پرکاربرد ترین دستگاه های ارتباطی است که به دلیل ساختار خاص آن نیاز به تعمیرات و سرویس کاری در این دستگاه بالا می باشد آموزش تعمیر دستگاه فکس به صورت عملی در کارگاه مجهز این آموزشگاه برگزار می گردد و اساتید دوره خود از مجرب ترین تعمیرکاران کشور می باشند.


پیشنهاد ویژه : آموزش تعمیرات ماشین های اداری شامل آموزش تعمیرات پرینتر،دستگاه کپی،اسکنر و فکس با قیمت ویژه به صورت عملی

 

سرفصل دوره آموزش تعمیرات فکس


آموزش کامل روش کار دستگاه فکس برای اینکه عیب یابی بهتر بدست آید | fax

معرفی انواع مدلهای فکس و کارکرد تمامی دستگاه هاشناخت و لمس تمامی قطعات یک دستگاه فکس | fax

آموزش سیکل ارسال و دریافت در دستگاه فکس | fax

آموزش باز و بسته نمودن برد های الکترونیکی در تمعیرات فکس | fax

آموزش تنظیمات دستگاه فکس | fax

آموزش تعویض برد های الکترونیکی دستگاه فکس | fax

آموزش باز و بسته نمودن کاور های دستگاه فکس | fax

آموزش تمیز کاری دستگاه فکسآموزش سرویس عمومی دستگاه فکس | fax

آموزش صحیح تمیز کردن نرمال هد فکس | fax

آموزش باز و بسته نمودن قطعات فیوزینگ یا هیتر در تمعیرات فکس | fax

آموزش قطعات فیوزینگ یا هیتر در تعمیرات فکس | fax

آموزش تعویض قطعات فیوزینگ یا هیتر در تعمیرات فکس | fax

آموزش باز و بسته قطعات کارتریج دستگاه فکس | fax

آموزش تعمیر قطعات کارتریج دستگاه فکس | fax

آموزش تعویض قطعات کارتریج دستگاه فکس | fax

آموزش باز و بسته نمودن قطعات اسکنر دستگاه اسکنر دستگاه فکس | fax

آموزش تعمیر قطعات اسکنر دستگاه اسکنر دستگاه فکس | fax

آموزش تعویض قطعات اسکنر دستگاه اسکنر دستگاه فکس | fax

آموزش باز و بسته نمودن قطعات کاست برای تعمیرات فکس | fax

آموزش تعمیر کاست دستگاه فکسآموزش تعویض قطعات کاست دستگاه فکس | fax

آموزش کامل تمیز کردن کاغذ کش ها | fax

آموزش کامل تعویض کاغذ کش ها | fax

آموزش باز و بسته تعویض قطعات قسمت درایو برای تعمیرات فکس | fax

آموزش تعمیر قطعات قسمت درایو دستگاه فکس | fax

آموزش تعویض قطعات قسمت درایو دستگاه فکس | fax

آموزش باز و بسته نمودن موتور اصلیfax | main motor & drive

آموزش تعمیر موتور اصلی fax | main motor & drive

آموزش تعویض موتور اصلی fax | main motor & drive

آموزش باز و بسته قطعات قسمت تغذیه کننده اتوماتیک کاغذ برای تعمیرات فکس | fax

آموزش تعمیر قطعات قسمت تغذیه کننده اتوماتیک کاغذ دستگاه فکس | fax

آموزش تعویض قطعات قسمت تغذیه کننده اتوماتیک کاغذ دستگاه فکس | fax

آموزش شناخت انواع تونر مرغوب و فیلم فکس اصلی از غیر اصلی | fax

آموزش ارورهای مربوطه دستگاه فکسآموزش رفع ارورها دستگاه فکس | fax

آموزش کد های تکنسینی دستگاه فکسآموزش تنظیمات دستگاه فکس | fax

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال